Slávnostný ruženec

 

Svetlo veľkonočných sviatkov ešte stále žiari v našich srdciach, a už sa nachádzame uprostred dní, ktoré nás delia od Turíc, času ktorý nazývame Veľkonočným obdobím.

Bolo by mylné si myslieť, že Veľká noc je zavŕšením Pôstneho obdobia a naša duchovná pozornosť už môže poľaviť. Pánovo zmŕtvychvstanie nás v skutočnosti uvádza do slávnostného času, ktorý nám už teraz dáva okúsiť nádheru nebeskej slávy. Po tom, ako sme sa v pôstnom čase snažili kultivovať náš vzťah s Pánom, pokračujeme v našom rozlete. Pravdaže s ružencom! Bola by naozaj škoda vzdať sa dobrých návykov nadobudnutých od Popolcovej stredy... A ak sme ich ešte nezískali, nenechaj sme sa tým odradiť! Nikdy nie je neskoro konať dobro!

Je preto potrebné nezaspať na vavrínoch Zmŕtvychvstania. Isteže, Kristus vyšiel z hrobu ako víťaz. Isteže, on premohol smrť. Neurobil to však len pre seba samého. Nás všetkých teraz volá nasledovať ho vo svojom Nanebovstúpení. Na nás všetkých chce vyliať svojho Ducha Svätého v deň Turíc.

A Mária, vo svojom Nanebovzatí a Korunovaní v nebi ohlasuje to, k čomu sú povolaní všetci veriaci: sláva nebies! A či je lepší spôsob na ceste k nej napredovať, ako meditovaním tajomstiev sv. ruženca Panny Márie?

Veľkonočný čas je tak vynikajúcou príležitosťou meditovať obzvlášť tajomstvá slávnostné. Náš veľkonočný ruženec bude teda slávnostný ruženec!

V priebehu týchto dní budeme samozrejme pokračovať v meditovaní aj ostatných tajomstiev ruženca, ale ich tón a zafarbenie bude v tých nadchádzajúcich týždňoch špecifické. Na každom tajomstve ruženca bude spočívať sláva Vzkrieseného!

A tak vám všetkým a každému z vás prajem požehnaný veľkonočný čas, požehnaný ruženec – slávnostný!


Fr. Louis-Marie Ariño-Durand, o.p.

Generálny promótor pre ruženec

 

Category:
Slovak