Tajomstvá svetla

Ježišov krst

Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho.“ (Mt 3,16)
Krst: Ježiš prichádza k Jordánu a ukazuje cestu spásy!
nModlime sa, aby sme my, kresťania boli verní sľubom nášho krstu. Modlime sa aj za tých, ktorí odmietajú pokrstiť svoje deti.Svadba v Káne

Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov.“ (Jn 2,1-2)
Kána: Ježiš prichádza na svadbu a posväcuje manželstvo!
Modlime sa, aby sme my, kresťania boli pozorní voči všetkým rodinám, najmä voči tým, ktoré prechádzajú zložitým obdobím.


Ohlasovanie kráľovstva

A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľuďom.“ (Mt 4,23)
Ježišovo kázanie: kráľovstvo je ohlasované všetkým ľuďom!
Modlime sa, aby sme my, kresťania mali túžbu ohlasovať Krista, zdieľať jeho posolstvo o milosrdenstve a spravodlivosti.


Premenenie

O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil.“ (Mk 9,2-3)
Premenenie: Ježiš ide na horu a zjavuje sa vo svojej sláve!
Modlime sa, aby sme my, kresťania prosili Otca o sväté modliace sa povolania k zasvätenému životu, ktoré by sa v ústraní úplne odovzdali Pánovi.


Posledná večera

Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: "Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“ (Mt 26,26)
Posledná večera: Ježiš, ktorý sám seba dáva ako pokrm za život sveta!
Modlime sa, aby sme my, kresťania vždy prosili Otca o svätých kňazov, mnoho svätých kňazov.


V tom istom duchu: Radostné tajomstvá, Bolestné tajomstvá a Slávnostné tajomstvá.

Category:
Slovak