Hnutia

Lịch Sử Và Tinh Thần Nhóm Mân Côi - Những Cột Mốc Quan Trọng Của Nhóm Mân Côi 1955-2005

1. Từ tháng 10 năm 1955

Phong Trào Các Nhóm Kinh Mân Côi xuất hiện chính thức vào tháng 10 năm 1955. Cha Eyquem, tu sĩ Đa Minh, người sáng lập, đã nhắc lại vào năm 1957, trong khi đó thì Phong Trào đang còn trong giai đoạn phôi thai, khi cho xuất bản một tập sách nhỏ mang tựa đề: Kinh Mân Côi trong một Giáo Hội trong tình trạng truyền giáo (Le Rosaire dans l’ Église en Etat de Mission).

Vietnamese

Lịch Sử Và Tinh Thần Các Nhóm Mân Côi - Lời Giới Thiệu Của Tác Giả

Có những giấc mơ trải qua nhiều năm tháng. Chúng ta hãy nhớ lại niềm tin tưởng của cha Joseph Eyquem, tu sĩ Đa Minh, người sáng lập ra Các Nhóm Mân Côi (Équipes du Rosaire): “Rất cần phải giúp con người sống xứng đáng với tên gọi là Kitô hữu.” Câu này xuất hiện... Từ năm 1945. Cũng phải mất mười năm nữa để sự ao ước này đi vào hiện thực nhờ sự chuyển cầu của đấng bảo trợ là thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu và của Thánh Nhan Chúa, bổn mạng của tất cả mọi sứ vụ.

1. “Đức mến thúc bách chúng tôi!” (thánh Phaolô)

Vietnamese

Pages

Subscribe to Hnutia