Ktorý nám zoslal Ducha Svätého

Tác động của Chúa Thánh Thần - Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP.

Trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-su đã hứa với các môn đệ : khi Ngài về cùng Chúa Cha, Ngài sẽ ban Chúa Thánh Thần xuống. Vì thế, sau khi sống lại, vào chính buổi chiều ngày phục sinh, Ngài đã hiện ra thổi hơi vào các môn đệ và tuyên bố : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”. Như vậy, Chúa Giê-su đã ban Chúa Thánh Thần và các môn đệ đã nhận được Chúa Thánh Thần ngay chiều ngày phục sinh, nhưng không có một sự thay đổi nào nơi các môn đệ và cũng không có một dấu lạ nào.

Vietnamese

Duch Svätý, si tu?

Jedlo v tulúzskych domácnostiach bude horúce. Keďže deti počúvali pozorne texty dnešného evanjelia, pri druhom jedle bude počuť: „Mami, čo je to Duch Svätý?“ „Oci, čo je to nebeská vlasť?“ A vy budete z toho otrávení.

Všetky tieto texty poznáme takmer naspamäť. Ako «Lína, Kléta, Klementa, Sixta, Kornélia a Cypriána» , tak aj «Parti Médi a Elamčania» sú súčasťou krajiny.
Poznáme ich, lebo ich čítame každý rok. Taký je sviatok Ducha Svätého. Pre kazateľa nie je nič horšie, ako keď musí kázať o textoch, ktoré všetci poznajú.

Slovak

The gift of the Spirit of Jesus

It is common these days to hear people say that, while they are not religious, they are spiritual. A widespread interest in spirituality is clear from the ‘Body, Mind, Spirit’ sections of the bookshops as well as the number of courses, week-ends, seminars, magazines and groups dedicated to all kinds of spiritual things.

Often it seems that the term ‘spiritual’ is being used to refer to a certain kind of feeling or sensibility.

English

Ngọn lửa tình yêu - Như Hạ, OP.

Xã hội hôm nay đang mở ra đón nhận những luồng gió mới. Ðối thoại là con đường dẫn tới chân lý. Thái độ bảo thủ, cố chấp khó được chấp nhận. Có chân thành đối thoại mới thấy được tất cả nét đẹp của chân lý nơi tha nhân. Chân lý chỉ có một, nhưng có nhiều cách diễn tả khác nhau. Chính Thánh Linh sẽ cho thấy tất cả nét phong phú tuyệt vời của chân lý. Nói khác, duy nhất nhưng vẫn khác biệt. Có tôn trọng nét đặc thù mới thấy tất cả vẻ kỳ diệu của chân lý, gia tài chung của nhân loại.

THẦN CHÂN LÝ

Vietnamese

Pages

Subscribe to Ktorý nám zoslal Ducha Svätého