Ó, Ježišu…

Ó, Ježišu,

odpusť nám naše hriechy,

zachráň nás od pekelného ohňa,

priveď do neba všetky duše,

najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Category:
Slovak