Láska, která se projevila v bolesti

Můžeme si nejprve pohled na Ukřižovaného Ježíše poněkud odlehčit, když si připomeneme českou pohádku Sůl nad zlato. Zde je totiž trefně vyjádřeno, že hodnotu lásky, kterou má člověk ke svým blízkým, nelze spočítat ve zlatě nebo stříbře.

I apoštol Petr totiž píše, že jsme nebyli vykoupeni ani pomíjívým stříbrem nebo zlatem, ale krví neposkvrněného beránka. Evangelijní líčení Kristova utrpení – pašije – nám dostatečně umožňují si představit, že Pánovo utrpení bylo hrozné. Lékaři, kteří se zabývají léčbou bolesti, rozlišují tři nebo čtyři stupně bolesti. Ježíšova bolest by určitě spadala do toho posledního, nejhoršího stupně. Ale víme, že ta bolest se změřit nedá. Ono vlastně ani nejde o to měřit bolest, ani o to hledět na bolest.

Hleďme spíše na lásku, která se ukázala v bolesti, na lásku, která se projevile i přes bolest. Lze změřit tuto lásku? Ani kdybychom spočítali všechny lidi, co kdy žili a budou žít, neboť za ně za všechny Pán zemřel, ani kdybychom spočítali všechny jejich – naše hříchy, nezměříme. Ta láska byla a je daleko větší… A navíc, naplnění nové a věčné smlouvy na Kalvárii nelze srovnávat s nějákým sériovým uzavíráním kontraktů pro tisíce klientů, které uzavírají mnohé firmy. Pán zemřel osobně pro každého z nás. Nelze ji srovnávat ani s jinými rádoby sebeobětováními se odvážných jedinců, které dějiny několikrát zažili. Pán Ježíš přinesl svou oběť z Vůle nebeského Otce a z lásky k němu. Chceme-li pochopit něco z této lásky, hleďme na to, kým Ježíš Kristus byl.

Byl – a zde můžeme použít číslo – na sto procent Bohem. To znamená především, nebylo v něm žádné špatnosti, nic co by chtěl pouze sám pro sebe. To, že byl Bůh, znamená, že byl také zcela svobodný. Proto se stal člověkem – na sto procent člověkem, a svůj život prožíval jako každý jiný člověk. Netoužil přirozeně po bolesti a opuštění, ani jedno nevyhledával. Právě v bolesti se projevila velikost jeho lásky. „Pane odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“

Láska se projevuje dotykem. Včera, na Zelený čtvrtek, jsme rozjímali o tom, jak Ježíš umýval svým učedníkům nohy. Doteky lásky… Dnes je Ježíš ukřižován. On na svém těle zažívá doteky nenávisti. Zdá se neuvěřitelné, kam až zašla lidská nenávist, a přitom se projevila láska Boha k nám. Jeho ranami, jsme uzdraveni. Jeho láskou, jsme znovuzrozeni. Díky jeho smrti i my můžeme smrt přemoci. V něm, který vstal z mrtvých, máme naději, že i my budeme s ním, jednou věčně žít.

Category:
Czech