Svatý Bože, Svatý silný, Svatý nesmrtelný smiluj se nad námi!

Veký Pátek je jediným dnem v roce, kdy neslavíme mši svatou obvyklým způsobem, a to proto, že si připomínáme samotnou oběť našeho Pána na kříži. Proto také trojí zvolání svatý, svatý, svatý bude mít jinou podobu než sanctus před proměněním během mše.
Svatý Bože, Svatý silný, Svatý nesmrtelný. Tento Trisagion, jak se mu říká je velmi starý, z křesťanského východu pocházející hymnus. V byzantské liturgii, která je i liturgií nám nejbližších východních křesťanů, se používá běžně při liturgii. Pro nás není nutnou součástí liturgie, ale budeme jej zpívat při uctívání kříže, abychom vyjádřili tajemství Božího Syna, který pro nás zemřel na kříži a náš vztah k němu.

Svatý… Původní význam slova svatý je oddělený, nemísící se s tím, co je světské a poskvrněné hříchem. Při svém utrpení na kříži ukazuje Kristus jiný význam svatosti, která již není svatostí pouze pro Boha, ale i pro člověka. Kristus zůstal nevinný, čistý, neposkvrněný, přestože žil třiatřicet let v tomto světě, rozhodně se lidem nevyhýbal, a nakonec byl od nich přibit na kříž. Aby se i ostatní lidé mohli stát svatými, prolévá Kristus svou krev, krev Božího Syna.

Svatý silný… Když Bůh vyvedl Izraele z Egypta, ukázal několikrát svou sílu a moc. Seslal rány na Egypťany, pobil prvorozence, zadrhl kola vozů faraónova vojska. Kristus ukazuje, že větší síla spočívá ve schopnosti snášet bolest, než přemoci druhého svou silou. Před svým zatčením říká Ježíš Petrovi: „Všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou.“ Lidská slabost, slabost těch, kdo ho vydali, odsoudili a ukřižovali, se projevila násilím, zatímco Boží síla, neoddělitelná od Jeho lásky, se ukázala ve schopnosti statečně snášet utrpení, což se mylně nazývá jako slabost. Je-li naše kultura, ve které žijeme, v něčem slabá, tak nikoliv v tom, že by jí chyběly svaly fyzické nebo ekonomické, ale v tom, že nedokáže přijmout a statečně snášet utrpení.

Svatý Nesmrtelný. Bůh je nesmrtelný. Aby mohl zemřít, stal se člověkem. Bůh nemůže trpět. Aby mohl trpět, aby projevil svou lásku až do krajnosti, až do smrti, Slovo se stalo tělem. Aby i ostatní lidé se stali nesmrtelnými, přijal naše lidství, přemohl smrt i hřích, který ji způsobil.

Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi. Boží síla, jeho moc, se projevila ještě více tím, že vykoupení uskutečnil smrtí svého Syna, kterou Bůh nezpůsobil, ale přijal. Smrt, která nevyšla od Boha, byla tak Bohem přemožena. A svatost, kdysi výhradně připisována Bohu, je nyní možná i pro lidi. Pro ty, kteří chtějí spolu s ním zemřít všemu, co je staré a špatné, aby mohli spolu s ním vstát k věčnému životu.

Category:
Czech