341_edr_local

Lịch Sử Và Tinh Thần Nhóm Mân Côi - Để kết luận

1. Một đoàn sủng

1/ Gây ảnh hưởng mang tính tông đồ lên người giáo dân

Chúng tôi đã trình bày một cách bao quát và quá nhanh chóng những gì mà chúng tôi phải kết luận... Tại sao lại không trích lại những lời tự ngôn của cha Joseph Eyquem, người con thiêng liêng của cha thánh Đa Minh; cha Eyquem đã viết đầy nhiệt tâm vào ngày 01/04/1956 cho Bề trên Tổng quyền Dòng Anh em Giảng thuyết, trong khi đó Các Nhóm Kinh Mân Côi là một hứng khởi và, trong thực hành đang còn tự tìm tòi lối đi.

Vietnamese

Lịch Sử Và Tinh Thần Nhóm Mân Côi - Tin Tưởng Vào Việc Tông Đồ Của Người Giáo Dân

1. Một nét đặc biệt vào năm 1958

Đức tin vào ơn gọi tông đồ của người tín hữu giáo dân có thể đối với chúng ta vẫn còn là một điều dễ dàng thấy cần được vượt qua bằng những lời bình luận. Tuy nhiên, niềm xác tín này, và nhất là việc bắt đầu thực hiện cụ thể trong đời sống của Giáo Hội, không khởi đi từ chính Giáo Hội vào năm 1950. Chẳng hạn vào ngày 03/11/1958, bức thư của cha Eyquem đã được gửi tới Giáo Quyền, đức tổng giám mục Gabriel Garrone, minh chứng cho sự khó khăn này.

Vietnamese

Lịch Sử Và Tinh Thần Nhóm Mân Côi - Trong Mối Dây Liên Lạc Với Dòng Anh Em Giảng Thuyết

1. Một mối dây đáng ước mong

1/ Ngay từ 07/1959, Hội nghị Quốc tế Đa Minh về Kinh Mân Côi

Giữa Các Nhóm Kinh Mân Côi và Dòng Anh em Giảng thuyết (anh em Đa Minh) có một mối dây rất tốt đẹp. Vào năm 1959, có những câu viết rất rõ ràng:

Vietnamese

Lịch Sử Và Tinh Thần Nhóm Mân Côi - Giờ Của Kinh Mân Côi

1. Sự kiện hay cú sốc vào năm 1953

Vào năm 1953, một sự kiện xảy ra sẽ mang tính quyết định đối với các Nhóm Mân Côi. Chúng tôi đọc thấy sự kiện quyết định này trong hội nghị được tổ chức vào ngày 12/03/1989:

“Năm 1953 (tháng tư?), cha Nicolas mời tôi vào phòng làm việc của ngài. Cuộc trò chuyện giữa tôi và ngài đã làm thay đổi cuộc sống của tôi. Ngài lập tức yêu cầu tôi nắm giữ vai trò điều phối việc đọc Kinh Mân Côi tại Toulouse.

Vietnamese

Lịch Sử Và Tinh Thần Các Nhóm Mân Côi - Thời Đại Truyền Giáo Của Người Giáo Dân

Bây giờ chúng ta hãy đề cập đến lời tự ngôn về sứ vụ truyền giáo, sự lựa chọn thứ hai của chúng ta: cha J. Eyquem mang lấy nỗi lo âu về ơn cứu độ tha nhân trong tư cách đứa con xứng đáng của thánh Đa Minh.

Chúng ta hãy đề cập đến vấn đề này dưới ba góc cạnh: hứng khởi thuở ban đầu, tìm giải pháp và việc tiếp cận với tông đồ giáo dân.

1. Hứng khởi thuở ban đầu

1/ Vào năm 1945, về sự thích nghi và tổ chức sứ vụ

Vietnamese

Lịch Sử Và Tinh Thần Các Nhóm Mân Côi: - Công Bố Tin Mừng Cho Người Nghèo

1. Một chọn lựa cơ bản

Mối quan tâm ưu tiên đối với người nghèo có nguồn gốc của Các Nhóm Kinh Mân Côi. Sự lựa chọn ưu tiên này thường xuyên được xem xét lại. Ví dụ, trong một mục báo “Cahiers Marials” năm 1962, người ta có thể đọc:

Vietnamese

Lịch Sử Và Tinh Thần Các Nhóm Mân Côi - Các Nhóm Và Một Tinh Thần

1. Năm 1944, cha Eyquem, O.P. với hai mục tiêu

Từ khi chịu chức linh mục vào năm 1944, Joseph Eyquem nổi bật lên với hai điểm:

Muốn làm tông đồ cho những người nghèo khổ nhất;

Ưu tư về cách tổ chức, cơ cấu tổ chức cho phép lòng trung thành trong công trình cần phải hoàn thành.

2. Bản phác thảo của tháng 07/1954: năm nguyên tắc

Cha cũng trình bày trong bản dự thảo tháng 07/1954:

“Một vài nguyên tắc để định hướng cho Kinh Mân Côi:

Vietnamese

Lịch Sử Và Tinh Thần Nhóm Mân Côi - Những Giai Đoạn Của Một Lịch Sử

Sau khi những cột mốc đã được trình bày ngắn gọn và nhanh chóng, bây giờ chúng ta sẽ đào sâu thêm để biết rõ hơn. Những ngày tháng, hứng khởi và những sự kiện, những điểm này liên kết với nhau như những hạt ngọc của một tràng chuỗi Mân Côi!

1. Mười năm đầu tiên: 1955 - 1965

1/ Ngày 01/09/1955, tu viện Rômanô, Toulouse

Ngày 01/09/1955, từ tu viện Rômanô ở Toulouse, cha Eyquem viết cho Bề trên Cao cấp của mình là cha Vincent-de-Paul Rande, Giám tỉnh Tỉnh dòng Toulouse:

Vietnamese

Pages

Subscribe to 341_edr_local