วันทามารีย์

วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดใด และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก 

สันตะมารีย์ พระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลาย ผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน

 

Category:
Thai