Alleluia !

Natapos na ang mga araw ng Pagpapakasakit “ ang narinig natin sa gabi ng Pagkabuhay. Ngayon ang araw ng Muling Pagkabuhay. Dalangin ko na ang mga linggong yaon ay nagbigay ng liwanag at kaluwalhatian sa inyong lahat!

Natapos na ang mga araw ng Pagpapakasakit “ at tayo ay magalak. Nilupig ng buhay ang kamatayan, Pinasok ni Kristo ang ating kadiliman upang suminag ang kanyang liwanag doon.

Natapos na ang araw ng Pagpapakasakit
Alleluia !

Maari nating sabihin na may dahilan tayo upang magalak: ang internet site ng Rosario ng Orden ng Dominikano, Rosarium, ay umani ng mabilis at may katuwaan na 500,000 mambabasa simula ng ito ay binuo! Ilang araw lamang ang nakakaraan, ang ika 62 wika ay inilunsad on-line : Ukarainian !

Kayo nga ay dumarami aming mga mambabasa : noong Marso, mayroon tayong humigit kumulang 16,000 na mambabasa… o higit na 515 mambabasa bawa’t araw !
Salamat sa kagandahang loob at katapatan dahil ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang ipagpatuloy ang aming misyon. Sa katunayan, inyong masusubaybayan, sa bandang mga Setyembre, isang bago, mas praktikal at mas magandang site, upang ang debosyon sa pagrorosaryo ay lalo pang lumago at makilala.

At ang iba pang mga bagay ay dumarating sa naaayon na kinalalagyan para sa pagdiriwang ng Jubileo ng Orden.

Sa darating na mga linggo ay makikita ninyo on-line, ang detalyadong program ng “ Naglalakbay na Rosaryo “ na inihahanda ng Punong Tagapagpahayag ng Rosaryo, at ito ay nakaugnay sa pakikipagtulungan ng lahat ng mga Dominikanong Monasteryo sa buong mundo. Simula noong panimula ng Jubileo - Nobyembre 7, 2015 hanggang sa pagtatapos nito – Enero 21, 2017 – ang Rosaryong ito ay maglalakbay sa buong mundo at kayo may iniimbitang makilahok sa sama-samang pagdarasal !

Ang unang pagtatagpo na itinalaga ay sa ika 30 ng Hunyo 2015 : sa araw na yaon, ang detalyadong listahan ng aktibidad na may kaugnayan sa Rosaryo ay ilalabas on line !

Paanong hindi tayo magdiriwang ngayon pa lang ?
Natural ! Ang mga butil ng Rosaryo sa ating mga kamay.

Isang magandang panahon ng Pagkabuhay sa inyong lahat !


Fr. Louis-Marie Ariño-Durand, o.p.

Punong-Tagapagpalaganap ng Rosaryo

 

Category:
Tagalog