Ang Taon ng Pananampalataya... kasama ang Rosaryo!

 

Ang Santo Papa, Benito XVI ay nagpahayag ng Taon ng Pananampalataya sa kanyang panulat ng Motu Protrio Porta Fidei

Ito ay magsisimula sa ika-11 ng Oktubre 2012 para sa paggunita ng ika-50 annibersaryo ng panimula ng Vatican II at ito ay magtatapos sa kapistahan ng “Kristong Hari” sa ika-24 ng Nobyembre 2013.

Itong Taon ng Pananampalataya ay ating isabuhay... kasama ang Rosaryo!

Totoo nga na marami tayong kailangang ipagdasal upang maramdaman natin ang ating pakikiisa sa magandang proyektong ito. Tayo na mayroon ng maraming ipinagdarasal, ay magdaragdag pa ng mas higit, para maiugnay natin ang ating sarili sa panimula ng taong ito.

Nang buong puso, ipinagkakatiwala natin sa Panginoon, sa pamamagitan ni Maria, ang paglago ng taong ito. Ito ay isang pagkakataon upang mapalalim ang pananampalataya ng lahat ng mga binyagang Kristiyano. Ito ay isa ring sandali upang maibahagi ang ating pananampalataya sa mga hindi sumasampalataya.

Kailangan din nating ipagdasal ang mga taong nagtuturo ng ating pananampalataya. Ang mga propesor ng Teolohiya at mga katekista, nawa’y isabuhay nila ng may katapatan ang pananampalataya na kanilang ibinabahagi. Nawa’y mapagtibay at lumago ang pananampalataya ng mga taong sa kanila ay nakikinig.

Ipinagdarasal di natin ang isa’t isa, na sana ay kalingain at pagbungahin ng Diyos ang ating pananampalataya. Nalalaman natin na ang ating pagtitiwala ay dumaranas ng kahinaan at dumaraing tayo sa mga paghihirap sa buhay, at ito ay nagiging malaking pagsubok para sa atin.

Hindi natin maaaring kalimutan na ipagdasal ang mga kapatid natin na hindi sumasampalataya, idadalangin natin nawa’y pagkalooban sila grasya upang tanggapin ang pananampalataya na ito na tinatag ng pakikiugnay natin kay Kristo-Hesus.

Bilang pagtatapos, sa Taon ng Pananampalataya, ating din ipinagdiriwang Pandaigdigang Araw ng mga Kabataan (World Youth Day) na gaganapin sa Rio de Janeiro. Ipagkakatiwala natin lahat ng mga kabataang ito sa Diyos.
Nawa ang pagdiriwang ng WYD ay maging pakakataon upang maranasan ng mga kabataang ito ang kasiyahan na nanggagaling sa ating pananampalataya kay Kristo at sa ating pakikiisa sa ating Santo Papa.

Ano pa ba ang ating mga panalangin para sa Taon ng Pananampalataya !
Ang Taon ng Pananampalataya.... ng may kagalakan!
Ang Taon ng Pananampalataya....kasama ang Rosaryo!


Fr. Louis-Marie Ariño-Durand, o.p.

Punong-Tagapagpalaganap ng Rosaryo

Category:
Tagalog