Isang maluwalhating Rosario

 

Ang liwanag ng Piyesta ng Pagkabuhay ay nagniningning pa rin sa ating mga puso, at binabaybay natin ngayon ang panahon na nag-uugnay sa atin sa Araw ng Pentecostes, kung tawagin natin ay Panahon ng Paskua.

Nakapanghihinayang isipin na ang Pagkabuhay na muli ng Panginoon ay isang pagtigil sa makabuluhang paggunita ng Kwaresma, at kailangan na natin isantabi muli ang ating buhay espirituwal. Kung ating pagmumuni munian, ang pagkabuhay na muli ni Hesus ay isang paanyaya na mas pag-igtingin pa natin ang kaluwalhatian na kanyang dinanas , ito man din ay iniaalay niya sa atin, upang maranasan natin kung paano mamuhay ng makalangit kahit narito pa tayo sa lupa. Makatapos nating mag alay ng mga sakripisyo nitong nakaraang Kuwaresma upang maging mas malapit ang ating relasyon sa Panginoon, magpapatuloy tayo sa ating pagsulong… kasama ang mga butil ng ating Rosaryo. Sayang naman ang mga mabuting gawa na nasimulan natin noong Miyerkules ng Abo…. Kung atin ngang sinimulan ito… kung hindi man, dapat ay huwag tayong pang hinaan ng loob, dahil hindi pa huli ang lahat.

Huwag dapat tayong manalig na lamang sa koronang natamo sa pagkabuhay ni Hesus. Di natin maitatatwa na si Hesus ay tunay ngang nabuhay na muli at nagapi ang kamatayan ng tayo. Ngunit ito ay kanyang ginawa di para sa kanyang sarili, tayong lahat ay kanyang isinusulong patungo sa kanyang Pag akyat sa langit. Ang Banal na Espiritu ay kanyang ibabahgi sa ating lahat sa dakilang araw ng Pentecostes.

At si Maria, sa kanyang Pagakyat sa Langit at Pagpuputong ng Korona, ay isang paanyaya na ang lahat ng kanyang mga anak ay kanyang tinatawag na kaluwalhatian ng buhay sa langit. At wala ng iba pang paraan na mabuti upang ito ay makamtan kundi ang ating pagdarasal ng kanyang Santo Rosaryo ng Mahal na Birhen !

Ang Panahon ng Paskuwa ay ang pinaka angkop na panahon upang pagnilayan natin ang mga misteryo ng Luwalhati ng Santo Rosario. Ang Rosario ng Paskuwa samakatuwid ay magiging isang Rosaryo ng Luwalhati !

Ano pa’t magpapatuloy tayo, sa bawat araw, na pagnilayan ang mga Misteryo ng Santo Rosaryo, ngunit sa pagdating ng mga susunod na mga linggo, ay magkakaroon ito ng kakaibang tinig, ng pambihirang kulay, dahil sa bawat misteryo ay bumabalot dito ang luwalhati ng isang Diyos na nabuhay muli !

Kaya’t para sa inyong lahat, isang makabuluhang panahon ng Paskuwa, isang natatanging Rosaryo ng Luwalhati !


Fr. Louis-Marie Ariño-Durand, o.p.

Punong-Tagapagpalaganap ng Rosaryo

Category:
Tagalog