Jubileo 2016 – Ang Bagong Web Site ng Santo Rosario!

 

Sinabi naming ito ay darating…..at narito na nga! Ang Bagong Opisyal na Web Site ng Santo Rosario para sa Orden ng Dominikano ay nakakita na ng liwanag ng bagong araw!

Kailangan talaga nating masusing pag aralan muli ang nakaraang web site na naglingkod sa inyo ng humigit kumulang 7 taon. 7 taong malugod at tapat na paglilingkod, at ito ay riniribisa araw-araw…..na makikitaan ng 65 lenguage na maaaring mabasa.

Salamat sa inyong katapatan, na nangangahulugan na maraming bumibisita sa ating web site!

 

Para sa amin ang pagbisitang ito ay isang pagtawag na kailangan pa naming na pag-igihin, para sa inyo, para sa pagpapalaganap ng Santo Rosario at para sa… ating Mahal na Birhen!

Kailangan naming magbungkal sa ating kaban yaman - humigit kumulang 3,000 artikulo na mababasa on-line, mga pinakamahuhusay, para maihandog sa inyo  na isinaayos at pinaganda.  Kaya’t  maligayang pagdalaw sa ating bagong web site, na aming pinalinaw, may kapasidad na pakikipagtalastasan, mas makabago, sa isang salita, mas maganda!

Pumili kami ng mas makabuluhang araw upang ito ay pasinayaan, sa araw ng Jubileo ng pagkakatatatag ng Orden ng Dominikano: sa araw ng “Anunciacion ng ating Panginoon” (Ang pagbati ng anghel sa Birheng Maria) itong taon na ito sa Abril 4.

 

Kami ay umaasa sa inyong katapatan, at syempre pa sa inyong pagpapasensya : kailangan naming baguhin ang maraming aspeto… na siguradong gugugol ng mahabang panahon upang makasanayan muli.

Kaya’t umaasa kami sa inyong panalangin….at sa intersesyon ni San Gabriel Arkanghel, idineklara ni Papa Pio XII “ang makalangit na patron ng lahat ng aktibidad na gumagamit ng makabagong paraan ng pakikipagtalastasan“

 

Isang maganda at makabuluhang Jubileo… kasama ang Santo Rosario… at higit pa magpakailanman!

 

Fr. Louis-Marie ARIÑO-DURAND, o.p.
Punong-Tagapagpalaganap ng Rosaryo

Category:
Tagalog