Jubileo?... Tayo’y magdiwang!

Sa Nobyembre 7, kahit saan man dako ng mundo, ay magbubukas ng taon ng Jubileo ang Orden ng Dominikano para sa ika-800 daang taon nito.

Ang anibersaryong ito ay isang okasyon upang gunitain ang mga pananaw ng ating Amang Santo Domingo, at magbigay pasasalamat sa lahat ng mga grasya na ipinagkaloob ng Panginoon sa Orden ng mga Dominikano. Ito nga ay ating gugunitain, ngunit di lamang iyon!

Katulad ng magandang tanawing ito sa Zambia na naguudyok sa atin upang pagnilayan ang hangganan ng kalangitan na nakabukas sa ating harapan. Ang himpapawid na nasasalamin sa lawa na panatag, ito man ay nagpapaalaala sa atin na ang langit ay nasasalamin din sa lupa... at ipagsama natin sa ating pagdarasal ng Santo Rosario!

Ang nangingibabaw na kulay ay puti at asul... mga kulay ng ating Mahal na Birhen! Sa Jubileo na ito tayo ay babaling sa kanya, at mananatili sa kanyang paaralan. Tuturuan niya tayong hanapin ang tunay na kaligayahan, ilawan an gating buhay ng tunay na liwanag, maglakbay kasama ng mga dumaranas ng sakit at kahirapan, at sumamang magpuri sa kaluwalhatian ng langit.

Isang Jubileo… bakit?

Syempre, upang magdiwang… kasama ng Rosario!


Fr. Louis-Marie Ariño-Durand, o.p.

Punong-Tagapagpalaganap ng Rosaryo

 

Category:
Tagalog