Panna Maria Růžencová

Někdy slýcháme, že první, kdo se modlil růženec, byl svatý Dominik. To ale vůbec není pravda! První, kdo se ho modlil, byla Panna Maria!

Nevěříte? Tak se podívejme na dnešní evangelium!

Růženec je modlitba na cestě. Modlitba poutníka. A Marie putuje. Putuje do Jeruzaléma a zpět. Putuje do Chrámu, aby se poklonila Bohu. Ovšem mnohem důležitější je její vnitřní pouť. Cesta, kterou urazí ve svém srdci. To je ta, při níž se podruhé vrací do Jeruzaléma - opět míří za Bohem. Bohem, kterým je její Syn. V modlitbě hledáme Pána, prosíme ho, aby nám ukázal svou tvář … a Marie hledá svého Syna, v jehož tváři se zračí její rysy, hledá ho, aby se opět setkala s Bohem – úplně jinak, než si představovala, když se vydávala na pouť. Hledá ho, ale nejen to!

Hledá i důvody, důvody toho, proč udělal to, co udělal. Hledá a nechápe! To může být velká útěcha pro nás. Ani Marie nechápe vždy své dítě, ani Marie nechápe vždy našeho Boha. Nechápe, ptá se … stejně jako i my často klademe v růženci Bohu své bolestivé otázky. A když ji její Syn odpoví, tak na tom není o nic lépe – nejprve nechápe jeho chování, nyní nechápe jeho odpověď. A přesto, neuzavírá se, nebouří se … ona vše uchovává v srdci a rozvažuje o tom. Právě o to jde v modlitbě růžence – uchovávat Boží slova v srdci a rozvažovat o nich. Ani Panna Maria nedošla k nějakému „výsledku“ hned, vždyť evangelium opakuje tuto větu hned dvakrát. A růženec nás spolu s ní učí trpělivosti. Trpělivosti, kterou musela prokazovat ve všednodennosti života, který s Ježíšem vedla v Nazaretě.

Ano, modlit se růženec znamená za třetí, prožívat s Ježíšem jeho život. V epizodě, kterou jsme vyslechli je celý Ježíšův život jakoby koncentrovaný. Nejprve radostná pouť do Jeruzaléma, jeho následná ztráta na tři dny a nakonec jeho nalezení, kdy malý chlapec triumfuje nad znalci zákona. Marie tak jako první prožívá to, co bude velikonoční příběh – příjezd Ježíše do Jeruzaléma na svátky, jeho ztráta, tři dny bolestného hledání a nakonec shledání se Zmrtvýchvstalým, který přemohl smrt. A Marie ho prožívá nejen s ním, ale i na sobě. Tajemství Ježíšova života se stávají tajemstvími jejího života. Tak i nás růženec vede k tomu, abychom nejen rozjímali po cestě o Ježíšově životě. Tajemství růžence jsou tajemství i našich životů. I nás čekají po těch radostných a světelných i ta bolestná. Ale pokud prožíváme ve svém těle Kristovy útrapy a smrt, tak je to proto, abychom spolu s ním prožili tajemství slavná a vstali z mrtvých k novému životu.

 

Category:
Czech