Groups

Lịch Sử Và Tinh Thần Các Nhóm Mân Côi - Các Nhóm Và Một Tinh Thần

1. Năm 1944, cha Eyquem, O.P. với hai mục tiêu

Từ khi chịu chức linh mục vào năm 1944, Joseph Eyquem nổi bật lên với hai điểm:

Muốn làm tông đồ cho những người nghèo khổ nhất;

Ưu tư về cách tổ chức, cơ cấu tổ chức cho phép lòng trung thành trong công trình cần phải hoàn thành.

2. Bản phác thảo của tháng 07/1954: năm nguyên tắc

Cha cũng trình bày trong bản dự thảo tháng 07/1954:

“Một vài nguyên tắc để định hướng cho Kinh Mân Côi:

Vietnamese

Lịch Sử Và Tinh Thần Nhóm Mân Côi - Những Giai Đoạn Của Một Lịch Sử

Sau khi những cột mốc đã được trình bày ngắn gọn và nhanh chóng, bây giờ chúng ta sẽ đào sâu thêm để biết rõ hơn. Những ngày tháng, hứng khởi và những sự kiện, những điểm này liên kết với nhau như những hạt ngọc của một tràng chuỗi Mân Côi!

1. Mười năm đầu tiên: 1955 - 1965

1/ Ngày 01/09/1955, tu viện Rômanô, Toulouse

Ngày 01/09/1955, từ tu viện Rômanô ở Toulouse, cha Eyquem viết cho Bề trên Cao cấp của mình là cha Vincent-de-Paul Rande, Giám tỉnh Tỉnh dòng Toulouse:

Vietnamese

Le mot du directeur général du Pèlerinage du Rosaire

En 2012, les sanctuaires de Lourdes mettent en lumière une dimension de Lourdes chère aux pèlerins du Rosaire : la prière du chapelet !

Bernadette avait un chapelet dont elle se servait souvent. Son réflexe, le 11 février 1858, c’est de le dire et c’est d’ailleurs ce qu’elle fera lors des trois premières apparitions. Elle le porte, bien visible, sur les photos que nous avons d’elle. Le chapelet a donc une importance capitale à Lourdes et dans notre vie.

French

Lịch Sử Và Tinh Thần Nhóm Mân Côi - Những Cột Mốc Quan Trọng Của Nhóm Mân Côi 1955-2005

1. Từ tháng 10 năm 1955

Phong Trào Các Nhóm Kinh Mân Côi xuất hiện chính thức vào tháng 10 năm 1955. Cha Eyquem, tu sĩ Đa Minh, người sáng lập, đã nhắc lại vào năm 1957, trong khi đó thì Phong Trào đang còn trong giai đoạn phôi thai, khi cho xuất bản một tập sách nhỏ mang tựa đề: Kinh Mân Côi trong một Giáo Hội trong tình trạng truyền giáo (Le Rosaire dans l’ Église en Etat de Mission).

Vietnamese

Pages

Subscribe to Groups