“Dasalin ang santo rosaryo araw-araw”

Noong ika-13 ng Mayo 1917, isang babaeng nakaputi na kasuotan, nababalot ng liwanag na mas maningning pa sa sinag ng araw ay nagpakita sa tatlong bata, maigting na nangusap: hiniling niya ang araw-araw na pagdarasal ng rosaryo "para sa kapayapaan ng mundo at pagwawakas ng digmaan".

Tayo ay nasa taong 1917 noon, ang buong Europa ay nasa gitna ng isang masalimuot na kaguluhan na tinaguriang "Unang digmaang pandaigdig" at milyun-milyong katao ang naging biktima nito.

Kinakailangan ng mataimtim na panalangin upang mawakasan ang sigalot na ito, kinakailangan tanganan ang mga butil ng panalangin ng kapayapaan at magkaroon din ng kapayapaan ang mga magdarasal nito.

Isang daang taon na ang nakakalipas. Ang pamimintuho ba ng "Mahal na Birhen" ay bajagi ng nakaraan na umuugnay sa isang umiinog na kasaysayan? Walang kasiguraduhan.

Ang Dambana sa Fatima - na naglalaman ng aming site at isa sa mga tampok na ugnayan na bibisitahin sa katapusan ng Enero, ay naghahanda para sa darating na pagdiriwang ng sentenaryo ng pagpapakita ng "Mahal na Birhen". Ito ay isang pagpapatunay na ang mensahe ng Fatima ay napapanahon pa rin sa panimula ng siglo XXI.

Marahil hindi ang pangmalawakang sigalot ang nagpapahirap sa atin, kundi ang maraming uring digmaan at pagkakagulo sa iba't-ibang rehiyon ang tunay na sumusugat sa daigdig. Ang paninilip ng media na nagpapakita sa atin ng karahasan at poot na pumapaimbabaw sa mga bansang Ivory Coast, Tunisia at Egipto at sa iba pang mga bansa. Liban pa dito, ang mga nakukubling paghihirap at kawalang katarungang dinaranas ng di mabilang na kababaihan at kalalakihan.

Ang mundo ay nagdarahop sa kapayapaan!

"Araw-araw dasalin ang Rosaryo para sa kapayapaan ng mundo at pagwawakas ng mga digmaan!"

Malinaw ang mensahe. Ito ay higit pa sa isang kahilingan, ito ay kautusan. Ito ay labig na kailangan ng daigdig.

Dasalin natin ito ng mataimtim, nag-iisa man o may kasama, upang sa pamamagitan ng ating "Birhen ng Santo Rosaryo", magkaroon ng tunay na kapayapaan at manahan ito sa ating puso, sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating bansa at sa buong daigdig.

Manalangin tayo ng Rosaryo… araw-araw!


Fr. Louis-Marie Ariño-Durand, o.p.

Punong-Tagapagpalaganap ng Rosaryo

Category:
Tagalog