Các mầu nhiệm thương và sự kiên trì

Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi

"Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Hãy cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ" (Lc 22,40).

Cám dỗ từ bỏ cuộc đấu tranh cao cả của đức bác ái có thể dẫn tôi đến cạm bẫy; nhưng Chúa Giêsu đã cho tôi một vũ khí, đó là lời cầu nguyện của Người. Thông thường, tôi sẽ kiên trì lặp đi lặp lại câu kết của Kinh Lạy Cha: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.”

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân của những thảm họa và cho những người đến cứu giúp họ.


Chúa Giêsu bị đánh đòn

"Những người bắt Chúa Giêsu chế nhạo và đánh Người" (Lc 22, 63).

Cuộc sống có thể là một nơi đầy đau khổ và thương tích. Trong sự kiện này, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng tình yêu luôn luôn chiến thắng bất chấp những sự gây hấn và bạo lực. Chúng ta hãy đến học cùng Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân của chiến tranh và khủng bố.


Chúa chịu đội mão gai

“Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ" (Ga 19,2).

Những danh dự dễ dàng biến chúng ta quay đầu trở mặt và làm cho chúng ta quên đi phẩm giá cao trọng của sự sống và của con người. Hiệp thông với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của Người và hiệp thông với Mẹ Maria, Mẹ là người có sức mạnh che chở, chúng ta hãy bảo vệ những ai đang bị khinh miệt, và chúng ta cũng hãy làm cho tình thương và lòng tha thứ chiến thắng hận thù, bạo lực và bất khoan dung.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang có những mối bất hòa biết tha thứ và cũng đón nhận được sự thứ tha.


Chúa Giêsu vác Thánh Giá

“Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-su” (Lc 23,26).

Ngay giữa sự kiện này vẫn có tình liên đới, tình huynh đệ, sự tương trợ lẫn nhau, đó là một hương thơm của mùi vị ngọt ngào, một tia sáng hy vọng. Chúng ta cũng hãy theo gương ông Si-môn gốc Ky-rê-nê để cùng mang lấy gánh nặng với những ai đang mang gánh nặng nề và bị mọi người bỏ rơi; chúng ta hãy mang nó ít nhất trong lời cầu nguyện của chúng ta để nhờ lời cầu nguyện của chúng ta, họ được an ủi.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và tất cả những người đang phải mang trách nhiệm nặng nề.


Chúa Giêsu chết trên Thập Giá

Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở" (Lc 23,46).

Khi tắt thở là lúc Chúa Giêsu trở về với Cha Người. Chúa Giêsu chỉ còn mỗi một chức vị làm Con để dâng lên Chúa Cha; tất cả vẫn còn giá trị, Người cũng trao ban chức vị đó cho chúng ta. Chúng ta hãy kiên nhẫn bước đi theo Chúa trên con đường biết cho đi tặng ân vì hạnh phúc của anh chị em chúng ta.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Kitô hữu tại những nơi mà họ chỉ là thiểu số để họ có sức mạnh kiên trì chịu đựng trong cuộc sống và làm chứng tá đức tin.

 

Những bài suy niệm được trích từ Kinh Mân Côi online

Category:
Vietnamese