"Hãy lần hạt Mân Côi hằng ngày!"

Ngày 13 tháng năm 1917, Đức Mẹ mặc áo trắng chói ngời xinh đẹp, sáng hơn mặt trời, hiện ra với ba trẻ: Đức Mẹ yêu cầu các em lần hạt Mân Côi hằng ngày để cầu nguyện "cho nền hòa bình thế giới và chiến tranh sớm kết thúc".

Cả châu Âu chúng tôi vào năm 1917, chìm vào những gì mà sau đó chúng tôi gọi là cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và có hàng triệu nạn nhân.

Do đó, việc cầu nguyện cho cuộc xung đột khủng khiếp này mau kết thúc là điều cấp thiết. Cần cầm tràng hạt Mân Côi mà cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới, và Kinh Mân Côi sẽ mang lại bình an cho ai lần hạt.

Mới đó mà đã cách đây gần 100 năm. Mệnh lệnh của Đức Mẹ thuộc về quá khứ, không liên quan gì đến chúng ta ư? Chắc chắn là không phải như vậy.

Đền thánh Đức Mẹ Fatima được lấy làm biểu tượng cho trang web của Kinh Mân Côi Dòng Đa Minh trong mục liên hệ vào cuối tháng giêng đã chuẩn bị kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đó là một dấu chỉ thời sự về sứ điệp Fatima vào đầu thế kỷ XXI này.

Chắc chắn không còn có một cuộc xung đột mang tính toàn cầu đè nặng lên chúng ta, nhưng lại có nhiều cuộc chiến tranh và xung đột ở cấp vùng làm trái đất chúng ta cằn cỗi. Các phương tiện truyền thông, những người du lịch chỉ cho chúng ta thấy được bạo lực và hận thù đang diễn ra tại Bờ Biển Ngà, Tunisia, Ai Cập và tại rất nhiều nước khác. Và đó là chưa kể tất cả mọi hoàn cảnh đau khổ và bất công mà ống kính truyền thông không thể thu lại được đang làm xói mòn cuộc sống thường nhật của hàng triệu con người cả đàn ông lẫn phụ nữ.

Quả thật! Thế giới chúng ta đang thiếu hòa bình!

"Hãy lần hạt Mân Côi hằng ngày để cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới và chiến tranh sớm kết thúc!"

Sứ điệp thật rõ ràng. Sứ điệp đó còn hơn là một lời yêu cầu, đó là một mệnh lệnh. Thế giới đang cần đến mệnh lệnh này biết bao!

Hãy sốt sắng lần hạt Mân Côi, một mình hay theo nhóm, để nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, hòa bình sẽ ngự trị trong tâm hồn mỗi người chúng ta, trong gia đình, trong cộng đoàn và trong đất người chúng ta và cả trong khắp thế giới này nữa.

Hãy lần hạt Mân Côi... hằng ngày!


Tu sĩ Louis-Marie ARIÑO-DURAND, o.p.

Tổng đặc trách cổ võ Kinh Mân Côi

Category:
Vietnamese