Kinh Mân Côi: Một Ân Sủng Cho Ngày Hôm Nay Chăng?

Thời gian, khoảng cách, nỗ lực và ngày tháng đều đã đi qua. Nhưng lời cầu nguyện của Kinh Mân Côi vẫn còn đó, theo lời thánh vịnh: “ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc, khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng” (Tv 103,5). Đó là ân sủng, là cuộc sống siêu nhiên. Lời cầu nguyện của Kinh Mân Côi trình bày một lòng trung thành đầy sáng tạo. Lời cầu nguyện đó sản sinh ra đời sống của người kitô hữu và một lối trình bày mang tính văn hoá rất đa dạng cho cả ngày hôm nay. Khi quan tâm đến điều đó theo một niên biểu quá ngắn gọn, chúng ta hãy nghĩ tối những lối diễn tả đang còn thịnh hành. Bởi vì trong thực tế, không có sự kế thừa những cách diễn tả, nhưng chỉ có sự kế thừa của những sự khác biệt! Lời chứng của mỗi người có thể chứng minh thêm điều đó.

a/ Hội Mân Côi, sự ưu tiên và vị trí của người anh cả:

Người ta nói rằng Douai là nơi đầu tiên sản sinh ra những Hội Mân Côi: tại Pháp vào năm 1470, Alain de la Roche, một tu sĩ Dòng Đa Minh do lòng nhiệt tình, được ân ban là biết phát triển một lối thực hành thiêng liêng ngoài nội vi tu viện. Lối thực hành thiêng liêng này đã được hình thành qua nhiều thập niên. Có rất nhiều tu viện “hành khất” xuất hiện nơi thành phố. Những Hội Mân Côi này vẫn tồn tại luôn luôn cho đến hiện nay, chúng ta sẽ biết được phần nào về tổ chức này qua bản tin: “Rosaire” (Kinh Mân Côi), “Mon Rosaire” (Kinh Mân Côi của tôi) hoặc “Rosaire et Vie Chrétienne” (Kinh Mân Côi và Đời sống Kitô hữu). Có hàng chục nghìn kiểu mẫu được phân phát trên toàn nước Pháp dưới 3 danh xưng này. Những ấn bản này, như truyền thống thiêng liêng và mang tính biểu tượng chứng minh cho mối liên hệ giữa anh em Đa Minh và Kinh Mân Côi, mối liên hệ này là một ân huệ hơn là một thực tại cụ thể và được chứng nhận. Tu sĩ Albert-Marie Esnard, OP. cũng xác định rằng: “Cha Đa Minh, ngay từ đầu, chính dòng của ngài, và vì thế trải các thế kỷ, chính cha thánh vẫn đang hiện diện trong sự nghiệp của ngài, là người đang làm sinh động và làm sống động qua công trình này. Đối với gia đình này, ngài còn lưu giữ một loại “ân sủng quan trọng”, tôi muốn nói là ân sủng của nguời lãnh đạo, nhưng cũng là ân sủng của nguồn cội. (…) Sự hiện diện của ngài trong công trình của mình sẽ góp phần làm cho lời thánh vịnh của Đức Maria trở thành một lời cầu nguyện của Giáo Hội.” (Le Rosaire, 1987, p.276).

b/ Hành hương Kinh Mân Côi, sự phản chiếu của một gia đình đông đảo:

Cuộc hành hương toàn quốc tại Pháp, gắn liền với ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi (7/10), diễn ra hàng năm tại Lộ Đức. Cuộc hành hương như thế đã có từ năm 1908, đánh dấu 50 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Lúc ban đầu, cuộc hành hương chỉ mang tính chất của một vùng: vùng có tu viện của anh em Đa Minh Toulouse. Dần dần, cuộc hành hương lan rộng ra toàn quốc. Cuộc hành hương toàn quốc đã có hơn một trăm năm nay! Cuộc hành hương nhanh chóng được phân ra thành những những dịch vụ mang tầm quốc gia: Tình nguyện viên toàn quốc, Điều phối viên và Tiếp viên; Ca đoàn; Giới trẻ; và những Uỷ ban kỹ thuật. Hơn 20.000 người (trong đó 17.000 khách hành hương đi các phương tiện hành hương của chúng ta) cũng tới Lộ Đức; đặc biệt với gần 4.000 tình nguyện viên, 1.500 bệnh nhân, hoặc hơn 1.650 bạn trẻ, học sinh trong các cơ sơ trường học công giáo.

Cuộc hành hương diễn ra bằng việc đọc Kinh Mân Côi tại một nơi mà chuỗi Mân Côi hầu như chiếm vị trí “số một”, kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cùng cầu nguyện với thánh Bernadette. Tất cả mọi tổ chức liên quan đến “Kinh Mân Côi” tại Pháp đều tham gia vào cuộc hành hương này. Càng ngày càng có nhiều người muốn tìm hiểu sâu hơn ân sủng của lời kinh này và lời mời gọi thực hành đời sống của Chúa và đức ái của Ngài trong Kinh Mân Côi.

c/ Nhóm Kinh Mân Côi, thừa hưởng một tinh thần gia đình:

Nhóm Mân Côi như là một đứa em út trong gia đình Mân Côi mà từ đó nó đón nhận tinh thần của gia đình Mân Côi. Nhóm Mân Côi vừa tròn 55 tuổi đời, có thành viên ít hơn Hội Mân Côi gần 10 lần, và ít hơn cuộc hành hương gần 2 lần! Ưu tư về việc loan báo Tin Mừng và đề nghị một nhịp độ cầu nguyện gấp đôi: “mỗi ngày và mỗi tháng”, cho phép lời cầu nguyện mang tính giáo lý, tập trung thực hành một lối sống tông đồ tại tư gia cũng như hướng về những người đã lìa xa đức tin công giáo, những người đã giảm tinh thần tông đồ giáo dân. Nhóm Mân Côi phát triển khắp thế giới, từ nay mang tầm vóc quốc tế. Có biết bao tài liệu chứng minh mối dây đặc biệt này với lời cầu nguyện Kinh Mân Côi!

Vào 11/02/2010, Nhóm Mân Côi cũng đã nhận được thư khuyến khích của Bề trên Tổng quyền Dòng Anh em Giảng thuyết gửi cho tất cả mọi thành viên trong “Gia đình Đa minh”, điều này chứng minh cho sự lớn mạnh của Nhóm Mân Côi và sự công nhận mang tính Giáo Hội của toàn thể gia đình Đa Minh trên toàn thế giới.

“Sự lựa chọn Kinh Mân Côi như lời cầu nguyện đặc biệt của phong trào Mân Côi mang đặc trưng tinh thần truyền giáo của Kinh Mân Côi. Trong mức độ mà phong trào Kinh Mân Côi muốn trở nên hữu ích cho các kitô hữu không hành đạo, thậm chí những kitô hữu đang trên đường tìm kiếm, Kinh Mân Côi xuất hiện như ‘một bản tuyên xưng đức tin đã được biến thành lời cầu nguyện’, theo cách diễn tả rất hay của đức hồng y Newman. Đọc Kinh Mân Côi, đó chính là kể lại lịch sử của Ngôi Lời nhập thể. Đó chính là suy niệm những trang đẹp nhất của Tin Mừng, những trang ý nghĩa nhất của tình thương Thiên Chúa dành cho chúng ta. ‘Ngài đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình’ (Ga 3,16). Hãy đưa người giáo dân vào tham gia vào Nhóm Mân Côi, Kinh Mân Côi trở thành dụng cụ loan báo Tin Mừng.” (tu sĩ J. Eyquem, OP., Bài thuyết trình về Lý tưởng của Nhóm Mân Côi, 1990).

Trong sự vâng phục Giáo Hội, được giám mục giáo phận khuyến khích (Đức cha Gabriel-M. Garrone) và được thúc đẩy bởi Collette Couvreur (người sẽ trở thành đặc trách toàn quốc tiên khởi Phong trào Kinh Mân Côi), khi thực hiện những loại trường cầu nguyện mang tính phúc âm giúp trái tim con người chuẩn bị đón nhận Tin Mừng, cha Eyquem đã giúp mỗi người trở thành cộng tác viên của Thiên Chúa. Thực vậy, có công việc nào cao quý hơn dành cho một người hơn công việc này! Công việc này mang tính Giáo Hội và rất thời sự. Việc loan báo Tin Mừng thuộc mọi thời đại. Việc này lại trở thành một từ ngữ căn bản trong đời sống đức ái, là nhân đức nằm trong lòng Giáo Hội: từ ngữ “Kinh Mân Côi” (Rosaire) có cùng vần với từ ngữ “thừa sai” (missionnaire), chứ không phải là những việc lặp đi lặp lại hay những thói quen máy móc.

“Nước Pháp, để không chỉ nói về đất nước chúng tôi, ngày hôm nay đang nằm trong thời kỳ và trong tình trạng bài trừ Kitô giáo sâu rộng hơn thời Cách Mạng Pháp. Rất nhiều trẻ em từ nhiều thế hệ không được dạy giáo lý. Giáo Hội ngày nay trở thành thiểu số trong một thế giới đã bị tục hoá. Vì vậy, điều cần thiết là chúng ta phải nỗ lực làm cho người ta mang lấy điều cốt yếu trong đức tin Kitô giáo. Phong trào Kinh Mân Côi có thể thực hiện được điều này. Chính vì lý do này, phong trào Kinh Mân Côi mới mang tính rất thời sự.” (La dimension missionnaire des Équipes du Rosaire, Conférence, Toulouse, 13 juin 1989).

Chúng ta đã đánh mất cảm thức (thực tại) này rồi ư? Việc cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi thường không được diễn ra hợp thời đúng lúc. Dù lời cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi quan trọng, mang tính chiêm niệm và hướng về Chúa Giêsu trong Giáo Hội, những điểm này thường là mang tính thói quen. Nhưng nhấn mạnh tới điểm hợp thời đúng lúc này không có ích hay sao? “Một phong trào sẽ chỉ là một phong trào cầu nguyện, thì về cơ bản phong trào ấy đang còn thiếu sót. Được thiết lập dựa trên việc cầu nguyện, phong trào này cũng phải có khả năng đảm nhận ‘một sứ vụ của Lời’.” (La dimension missionnaire…, ibid.).

Sự ghi nhận này sẽ đi xa hơn: phong trào Kinh Mân Côi nối kết các Nhóm Mân Côi với một thực tại sâu xa hơn. Sự hợp thời, tính chất thời sự, việc loan báo Tin Mừng, tất cả những điều này chứng minh cho đặc sủng tông đồ, cách thức làm việc thiện của phong trào Kinh Mân Côi.

Bí mật của lời cầu nguyện mang tính thánh mẫu học mà chúng ta có diễm phúc tiếp cận và có lẽ được Henri-Dominique Lacordaire, tu sĩ Đa Minh, mô tả hay nhất như sau: “Khi Đức Maria lần đầu tiên nghe tiếng chào từ miệng của sứ thần Gabriel, thì lập tức Đức Mẹ đã cưu mang trong lòng rất trinh khiết của mình Ngôi Lời của Thiên Chúa; và bây giờ, mỗi một lần môi miệng con người lặp lại những lời này với Đức Maria, những lời mang dấu ấn của tình mẫu tử Mẹ Maria, thì lòng dạ của Mẹ Maria chuyển đến việc nhớ lại thời khắc không có như thế nữa ở trên trời cũng như dưới đất và tất cả thời gian được đổ tràn dầy hạnh phúc mà Đức Maria cảm nhận được (…).

Người theo thuyết duy lý mỉm cười khi thấy những dòng người đi qua đi lại đọc lại cũng cùng lời này; người nào được chiếu sáng bởi một ánh sáng tuyệt diệu mới hiểu ra rằng tình yêu chỉ có một từ ngữ thôi, và rằng người đó luôn đọc lại lời (từ ngữ) đó, nhưng người đó không bao giờ lặp lại từ ngữ này.”

Những bài suy niệm được trích từ Kinh Mân Côi online

Category:
Vietnamese