Kinh Mân Côi một lối sùng kính mang tính Đa Minh, cổ xưa nhưng luôn mới mẻ


Kinh Mân Côi là một kho tàng đã tồn tại trong Dòng Đa Minh trải qua hàng thế kỷ. Chúng ta có thể so sánh Kinh Mân Côi với một viên kim cương chiếu sáng bằng nhiều cạnh của nó. Đó là một loại đá rất cũ rồi, nhưng chúng ta luôn tìm thấy nơi loại đá này một sắc màu mới, Kinh Mân Côi cũng như vậy.

Truyền thống cho chúng ta biết rằng thánh Đa Minh đã đón nhận Kinh Mân Côi từ chính tay của Đức Mẹ. Lối cầu nguyện này được hình thành từ từ cho đến khi được đức giáo hoàng Piô V (1 tu sĩ Đa Minh) ấn định vào thế kỷ XVI. Kinh Mân Côi là bản tóm lược Tin Mừng, được suy niệm với Mẹ Maria.
Thế giới Kinh Mân Côi được tăng triển theo nhiều hình thái phong phú:

Những cuộc hành hương
Có nhiều cuộc hành hương để tôn kính Đức Mẹ Mân Côi. Những cuộc hành hương này tập hợp những đám người hành hương trong các ngôi đại thánh đường, như Lộ Đức, Fatima, Chiquinquirá, Manaoag và nhiều nơi khác nữa...

Những phong trào và hiệp hội
Được chân phước Alain de la Roche thành lập vào thế kỷ XV, Hội Mân Côi phát triển khắp nơi trên thế giới. Hội viên lần hạt Mân Côi trong các nhà thờ.
Từ năm 1960, Nhóm Mân Côi, được thành lập tại Pháp, gợi lên một lối sống Tin Mừng với Mẹ Maria, trong những Nhóm Nhỏ cầu nguyện cho sứ vụ truyền giáo tại gia. Các Nhóm Mân Côi phát triển mạnh mẽ trên khắp thế giới trong những năm gần đây.

Các ấn phẩm
Chúng ta không thể thống kê là có bao nhiêu sách báo nói về Kinh Mân Côi hoặc các ấn phẩm đặc biệt. Nhiều tỉnh dòng Đa Minh có tạp chí hoặc bản tin riêng.

Những hình thức giảng thuyết mới
Những hình thức giảng thuyết mới xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng như internet, web, blog và các trang mạng xã hội. Có một website chính thức cho toàn dòng Đa Minh là Rosarium, được cập nhật bài vở hàng ngày. Trang web này có hơn 1.600 tài liệu về Kinh Mân Côi bằng 50 ngôn ngữ.

Câu châm ngôn của web này là: “Hãy cầu nguyện, hãy rao giảng, hãy sống... Kinh Mân Côi!” Đây là một chương trình mới để nhờ Mẹ Maria mà đến với Chúa Giêsu.


Linh mục Louis-Marie ARIÑO-DURAND, o.p.
Tổng Đặc trách cổ võ Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh

Chuyển ngữ: Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.
Đặc trách Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam

 

Category:
Vietnamese