Lần hạt Mân Côi… để thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tại sao không?

 

Theo gợi ý của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II khi thêm các mầu nhiệm sự sáng vào Kinh Mân Côi, Bí Tích Thánh Thể chiếm một vị trí quan trọng.

Thực vậy, Bí tích Thánh Thể, là “nguồn mạch và đỉnh cao của toàn bộ đời sống Kitô hữu” (Công đồng Vatican II, Hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân Lumen Gentium, số 11) nằm ngay trung tâm của Kinh Mân Côi.

Mối dây liên kết giữa Mẹ Maria và Bí Tích Thánh Thể như thế được đề cao rõ rệt. Mẹ Maria luôn luôn được gọi là Người Nữ Thánh Thể, Mẹ là một ngôi nhà tạm thực sự sống động.

Chúng ta vừa cử hành Lễ Mình và Máu Thánh Chúa. Vì vậy, chúng ta có thể kính thờ Chúa Giêsu Thánh Thể một cách đặc biệt trong khi chúng ta lần hạt Mân Côi.

Tất cả chuỗi hạt của chúng ta đều bao quanh Mầu Nhiệm Thánh này, tại sao chúng ta lại không cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi?
Ví dụ, mỗi chục Kinh Mân Côi, chúng ta có thể cầu nguyện với các ý chỉ sau đây:
Chục thứ 1: cầu nguyện cho các linh mục và phó tế, những thừa tác viên của Bí tích Thánh Thể
Chục thứ 2: cầu nguyện cho tất cả những ai mới được Rước Lễ lần đầu
Chục thứ 3: cầu nguyện để chúng ta biết đón rước Chúa một cách sốt sắng, chứ không theo thói quen
Chục thứ 4: cầu nguyện cho những người không được đón nhận Bí Tích Thánh Thể
Chục thứ 5: cầu nguyện để mỗi người chúng ta biết tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân cao cả này mà Thiên Chúa thông ban cho chúng ta.

Xin chúc mọi người cầu nguyện sốt sắng cùng với Mẹ Maria, Người Nữ Thánh Thể!


Tu sĩ Louis-Marie ARIÑO-DURAND, o.p.

Tổng đặc trách cổ võ Kinh Mân Côi

Category:
Vietnamese