Lịch Hành hương Mân Côi

Lịch Hành hương Mân Côi trong Năm Thánh kể từ ngày hôm nay được đăng lên trang web. Anh chị em có thể tải lịch về máy bằng cách nhấp vào tập tin dưới đây:


Anh chị em có thể thấy trong lịch những yếu tố sau đây:

Cuộc Hành hương Mân Côi diễn ra cứ hai ngày trong một đan viện. Các màu sắc biểu thị các châu lục khác nhau (màu xanh cho Châu Âu, màu đỏ cho Châu Mỹ, màu vàng cho Châu Á và màu xanh lá cây cho Châu Phi).
Lần lượt từ đan viện này đến đan viện khác, đan viện đầu tiên là đan viện Prouilhe. Đan viện cuối cùng sẽ là đan viện Fatima, nơi diễn ra Năm Thánh 2017.

Một ngày cho mỗi tháng, bằng màu xanh, được dành riêng cho một ý tưởng cụ thể nối kết phụng vụ với công việc tông đồ.
Những ngày khác được chú thích trong cột thứ nhất trong trang đầu. Đây là những ngày tháng và ý tưởng theo sau:

2015
Ngày 07 Tháng 11 – Khai mạc Năm Thánh – Cầu nguyện cho Năm Thánh được diễn ra tốt đẹp
Ngày 22 Tháng 12 – Kỷ niệm ngày Dòng được châu phê – Cầu nguyện cho ơn gọi trong Dòng

2016
Ngày 17 Tháng 01 – Lễ Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập – Cầu nguyện cho người di dân và tị nạn
Ngày 11 Tháng 02 – Ngày Quốc tế Bệnh nhân – Cầu nguyện cho các bệnh nhân và những người chăm sóc bệnh nhân
Ngày 19 Tháng 03 – Mùa Chay – “Hãy giải phóng những người bị áp bức” – Cầu nguyện cho những người đang bị giam tù
Ngày 03 Tháng 04 – Chúa Nhật kính Lòng Thương Xót Chúa – Cầu nguyện cho những người đã qua đời
Ngày 08 Tháng 05 – Lễ Đức Mẹ bảo trợ Dòng – Cầu nguyện cho những thành viên đang chịu đau khổ trong Dòng
Ngày 08 Tháng 06 – Lễ chân phước Diane và Cécile – Cầu nguyện cho các Đan sĩ trong Dòng
Ngày 04 Tháng 07 – Lễ chân phước Pier Giorgio Frassati – Cầu nguyện cho Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Cracovie
Ngày 22 Tháng 08 – Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương – Cầu nguyện cùng với các dòng khác
Ngày 08 Tháng 09 – Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ – Cầu nguyện cho những người đào tạo và cho những người đang trong giai đoạn thụ huấn
Ngày 07 Tháng 10 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Cầu nguyện cho hoà bình
Ngày 20 Tháng 11 – Lễ Chúa Kitô Vua – Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo và các bề trên
Ngày 12 Tháng 12 – Lễ Đức Mẹ Guadalupe – Cầu nguyện cho các thai nhi và các gia đình

2017
Ngày 21 Tháng 01 – Bế mặc Năm Thánh – Cầu nguyện để tạ ơn Thiên Chúa

Còn 18 ngày để kết thúc Năm Thánh. Trong thời gian này, chúng ta làm tuần chín ngày chuẩn bị cho Năm Thánh Fatima!


Mến chúc anh chị em mừng Năm Thánh sốt sắng... với Kinh Mân Côi!


Tu sĩ Louis-Marie ARIÑO-DURAND, o.p.
Tổng đặc trách cổ võ Kinh Mân Côi

Category:
Vietnamese