Lời cầu nguyện theo thông điệp Fatima

Lạy Chúa Giê-su,

xin tha tội lỗi chúng con,

giữ gìn chúng con khỏi sa hỏa ngục,

và đưa hết thảy các linh hồn lên Thiên Đàng,

nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chuá hơn.

Category:
Vietnamese