Nguồn Gốc Lâu Đời Và Hiện Đại Của Kinh Mân Côi

Trước khi diễn ra Công đồng Vatican II, cha Louis Boyer tin tưởng trình bày trong cuốn sách của mình với tựa đề “La vie de la Liturgie” (Đời sống Phụng vụ): “Việc thực hành đạo đức, tốt hơn tất cả mọi loại hình thực hành khác, có thể được canh tân khi được xem xét dưới ánh sáng của phụng vụ, chắc chắn là Kinh Mân Côi. Tính đơn giản, bầu khí chiêm niệm thánh thiêng và mang tính Tin Mừng của Kinh Mân Côi, khi “các mầu nhiệm” được suy niệm như những phần của một tổng thể (cuộc vượt qua của Chúa Kitô và cuộc vượt qua của chính chúng ta với Ngài qua cái chết tới sự sống), làm cho Kinh Mân Côi thành con đường dễ dàng để mở rộng việc chiêm niệm mang tính phụng vụ qua tất cả đời sống hằng ngày, để dẫn toàn bộ đời sống chúng ta trở lại với nguồn của bí tích rửa tội một cách liên tục” (Editions du Cerf, 1956, p.308). Thực vậy, việc cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi mang tính Tin Mừng dẫn chúng ta tới điều mà vị trí của Đức trinh nữ Maria không chỉ là vị trí của một pho tượng người ta đặt lên, sắp đặt và trang trí hoa nến, nhưng là vị trí của một người mẹ mà người ta dám đến quấy rầy và tìm kiếm niềm an ủi, và nơi người mẹ này người ta đặt hết niềm tin tưởng, người mẹ dạy chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu và làm theo “những gì người sẽ nói với chúng ta” (Ga 2). Vì thế, nguồn gốc Kinh Mân Côi giống tính chất thời sự và tầm quan trọng của nó: Kinh Mân Côi còn là ân sủng làm phong phú cho linh hồn chúng ta.

Trải qua nhiều thế kỷ đã xây dựng nên những điều làm nên cách cầu nguyện của Kinh Mân Côi. Nhưng điều người ta phải nắm lấy, đó chính là thực tại sống động của Kinh Mân Côi. Để minh hoạ cho điều đó và để ghi nhớ chiều kích sáng tạo của Kinh Mân Côi, chúng ta cần lưu ý tới trường hợp của “các mầu nhiệm sự sáng”. Điều này cung cấp cho chúng ta một minh hoạ qua việc thêm các mầu nhiệm sự sáng thâm sâu này, và qua việc tiếp nhận việc thêm 5 mầu nhiệm sự sáng của người tín hữu. Điều này cũng được chứng minh bằng nhiều chiều kích nhằm giúp lời cầu nguyện này trở nên thân thiện và gần gũi hơn. Đó là một việc cụ thể hoá như sau:

1/ Đề nghị một mầu nhiệm duy nhất để chiêm ngắm là Chúa Kitô, theo những con đường mà Chúa đã chọn để làm cho người ta biết về Chúa; điều này phụ thuộc vào lời cầu nguyện của mọi thời khắc quan trọng trong mặc khải Kitô giáo, những sự kiện chính trong cuộc đời của Chúa Giêsu. “khi đi từ thời thơ ấu của Chúa Giêsu và của cuộc sống ẩn dật tại Nazareth cho tới cuộc đời hoạt động công khai, chúng ta được dẫn tới chỗ chiêm ngắm những mầu nhiệm này mà chúng ta có thể gọi với một danh xưng đặc biệt là ‘những mầu nhiệm sự sáng’. Thực vậy, đó là tất cả mầu nhiệm về Chúa Kitô, tất cả đều là ánh sáng. Người là “ánh sáng của trần gian” (Ga 8,12). Nhưng chiều kích này đặc biệt có thể tìm thấy trong những năm Chúa hoạt động công khai, khi Người đi loan báo Tin Mừng về Nước Thiên Chúa.”

2/ Người ta càng đào sâu Tin Mừng khi muốn Tin Mừng tưới gội lời cầu nguyện của các Kitô hữu, các mầu nhiệm nổi bật nhất trong cuộc đời của Chúa Giêsu lại càng trở nên được chọn lựa để gợi ý cho việc cầu nguyện của người Kitô hữu. “Nếu người ta muốn giải thích cho cộng đoàn Kitô hữu năm thời điểm có ý nghĩa – năm mầu nhiệm ‘sự sáng’ – về giai đoạn công khai trong cuộc đời của Chúa Kitô, thì tôi muốn nói rằng người ta cũng có thể đưa những mầu nhiệm này ra ánh sáng cho mọi người biết: 1. vào lúc Chúa chịu phép rửa tại sông Giođan, 2. lúc Chúa tự tỏ mình ra tại tiệc cưới Cana, 3. lúc Chúa công bố về Nước Thiên Chúa với lời mời gọi ăn năn sám hối, 4. lúc Chúa biến hình, và cuối cùng 5. lúc Chúa thiết lập bí tích Thánh Thể, cách diễn tả mang tính bí tích về mầu nhiệm vượt qua” [Le Rosaire de la Vierge Marie n°21].

3/ Người ta càng hiểu sâu sứ điệp, thì trong thực tế người ta sẽ càng đổi mới: đó không phải là thực tại sao? Trong Giáo Hội, hiệp thông với Đức giáo hoàng, gần đây chúng ta đã sống một sự đổi mới thực sự trong việc đề nghị đức tin cho cách cầu nguyện để lời cầu nguyện mang tính phúc âm hơn! Các mầu nhiệm sự sáng đã thực hiện được điều đó. Điều thường thấy là: Kinh Mân Côi truyền thống cũng trở thành một nét mới mẻ; và một sự biến chuyển đã làm sáng thêm đời sống của người kitô hữu và đời sống tông đồ của họ! Chắn chắn rằng sự đổi mới này đang đâm chồi nảy lộc tại nhiều nơi nhưng từ đó cũng có một sự nhảy vọt.

Gương mẫu về sự trung thành mang tính sáng tạo có ảnh hưởng đến “những mầu nhiệm sự sáng” là một thôi thúc tìm hiểu nhiều hơn nữa và phát huy sứ điệp về Kinh Mân Côi! Vào năm 2002, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định như sau: “Mỗi một mầu nhiệm trong các mầu nhiệm sự sáng là một sự mặc khải về Vương Quốc Thiên Chúa mà từ nay hiện diện trong con người của Chúa Giêsu.” Tuy nhiên, điểm này thực sự là một nét đặc biệt của kitô giáo trong mặc khải kinh thánh.

Những suy tư này được mở rộng ra với một sự chấp nhận liên quan đến các mầu nhiệm sự sáng cũng như sự thương: sự chấp nhận này thực vậy không được giải thích rằng Mẹ Chúa Giêsu hiện diện ngay trong mỗi thời điểm liên quan đến những mầu nhiệm này.

Sự vắng mặt này cho phép Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II lưu ý: “Trong những mầu nhiệm này, trừ mầu nhiệm tại Cana, Đức Maria chỉ hiện diện ở phía đằng sau. Các sách Tin Mừn chỉ đưa ra một số hình ảnh minh hoạ giản lượt đối với sự hiện diện ngẫu nhiên của Đức Maria cho một thời điểm hoặc cho một người khác để loan báo về Chúa Giêsu (xc. Mc 3,31-35; Ga 2,12) và các sách Tin Mừng cũng không nói gì về sự hiện diện bất chợt tại Bữa tiệc ly lúc Chúa lập phép Thánh Thể. Nhưng vai trò mà Đức Maria đóng tại Cana đi theo toàn bộ hành trình của Chúa Kitô một cách nào đó. Sự mặc khải được Chúa Cha trực tiếp thực hiện lúc Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, và ông Gioan tẩy giả lại làm cho ngân vang lên, nằm trên môi của Đức Maria tại Cana và trở thành lời gợi ý lớn lao mà Đức Mẹ gửi tới Giáo Hội thuội mọi thời đại: “Người bảo gì, các anh cứ làm theo” (Ga 2,5). Đó là một gợi ý làm cho chúng ta đi vào trong những lời và những dấu chỉ của Chúa Kitô suốt cuộc sống công khai của Chúa, tạo nên một mối dây hiền mẫu về tất cả “những mầu nhiệm sự sáng” (Le Rosaire de la Vierge Marie, octobre 2002 n°2).

Sự đánh giá này mang tính tổng quát, có liên quan đến toàn bộ Kinh Mân Côi. Thái độ của Đức Maria tại Nazareth trong biến cố truyền tin trình bày một mối tương hợp sâu sắc của Giao Ước chuẩn bị việc rao truyền Lời Chúa. Đức Maria là “người đáng tin cậy”, bởi vì Mẹ đã tin. Đó cũng không phải là điều bà Êlisabeth đón nhận tại Ain Karim: “Phúc cho người đã tin” (Lc 1) hay sao? Vì vậy, nhờ niềm tin tại Nazareth, lời khuyên của Đức Maria tại Cana thì đáng tin cậy và thật rõ ràng! Cũng chính nhờ niềm tin này tại Nazareth mà Mẹ Chúa Giêsu làm vang lên với sự phong phú và công chính cho tiếng của Chúa Cha đã làm cho người ta nghe được tại sông Giođan. Ai được bày tỏ, thì Mẹ Maria cũng an ủi khuyến khích người đó: từ giờ trở đi, Mẹ Maria làm cho người ấy biết an ủi Chúa; và Mẹ cũng sẽ làm cho người ấy biết Chúa. Những mầu nhiệm khác sẽ được đánh dấu bởi hai khía cạnh này của mầu nhiệm về Chúa Giêsu.

Những bài suy niệm được trích từ Kinh Mân Côi online

Category:
Vietnamese