Những Mầu Nhiệm Thương Đau của Chuỗi Ngọc Yêu Thương

1. Chúa Giêsu hấp hối trong vườn Giệtsimani

THIÊN CHÚA TÌNH YÊU chịu đau khổ như một trẻ nhỏ.

“Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cất khỏi con chén đắng này! Tuy nhiên, không phải theo ý muốn của con, nhưng mà theo ý muốn của Cha!” (Mc 14,36).

Cha, Cha ơi! – trước sự đau khổ ghê gớm nhất, Chúa Giêsu cầu nguyện như vậy đó.
Chúa Giêsu trưởng thành mà còn có tâm hồn trẻ thơ. Với Cha tất cả đều có thể được – Con trẻ thì tin tưởng của nó không có giới hạn.
Hãy cất khỏi con chén đắng này! – Trẻ nhỏ sợ đau khổ. Tất cả bản năng của nó dấy lên chống lại sự đau khổ, bởi vì nó không được dựng nên vì đau khổ, nhưng vì NIỀM VUI.
Tuy nhiên, không phải điều con muốn, nhưng là điều Cha muốn!
Tinh thần trẻ thơ, từ bỏ là chiến thắng.
Lạy Chúa Giêsu, con cảm thấy được điều đó: Chúng con cũng phải cư xử như thế khi đứng trước đau khổ. Hãy làm cho tâm hồn của chúng con trở nên giống tâm hồn của Chúa Giêsu để khi đứng trước một thử thách, từ môi miệng chúng con thốt ra được những lời này, để chúng con có thể nói với lòng tin tưởng của người con. Lạy Cha chúng con...


2. Chúa Giêsu chịu đánh đòn

THIÊN CHÚA TÌNH YÊU bị tổn thương.

Bây giờ Philatô dẫn Chúa Giêsu ra và cho đánh đón Ngài (Ga 19,1).

Chúa Giêsu nhận những vết lằn đầu tiên. Chúa Giêsu bị tổn thương.
Tôi cũng vậy, tôi đã bị tổn thương, và trong thâm tâm tôi, ngày hôm nay, có lẽ tôi còn muốn làm điều đó cho người đã làm tôi bị tổn thương. Tôi đã quên rằng tôi cũng đã làm tổn thương những người khác chứ?
Tôi có ý thức rằng có những vết thương mà nó đã không gây nên bởi người khác không? Vì người ta cũng có thể tự gây tổn thương cho chính mình khi người ta không hành động đúng hay khi người ta không thấy? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu đựng những vết thương mà người ta bắt Chúa phải chịu với sự kiên nhẫn mà không phàn nàn, bởi vì Chúa đã được tăng cường sức mạnh bởi Đấng cũng sẽ tăng cường sức mạnh cho chúng con khi chúng con khẩn cầu Ngài: Lạy Cha chúng con...


3. Chúa Giêsu chịu đội mão gai

THIÊN CHÚA TÌNH YÊU làm nên sự liên kết.

“Đây là Người!” (Ga 19,5).

Người đã đau khổ nhất, đó chính là Thiên Chúa!
Các bạn hãy nhìn sự ghen ghét, sự khinh bỉ, sự độc ác – tất cả những hình thức xấu xa mà con người đã làm! Tất cả sự ác tâm của thế giới đã đánh đập trên một con người duy nhất. Và con người này là con người đau khổ, đó chính là THIÊN CHÚA!!! Lạy Chúa Giêsu, tình yêu thương biết bao! Với cảnh tượng xấu xa của thế giới, nhiều người tự hỏi: Một Thiên Chúa tình yêu, làm thế nào Ngài có thể hiện hữu? – và họ rơi vào trong tình trạng nghi ngờ hoặc là vô thần. Trước sự hiện diện của con người đau khổ mà chính Ngài là Thiên Chúa, thì tất cả những lời than vãn, tất cả những chất vấn phải im hơi lặng tiếng.
Không, Chúa không phải là một vị thần ở trên cao từ trên trời nhìn xem một cách hoàn toàn đau khổ của con người: Nơi Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận mang trong mình tất cả những tâm trạng cơ cực và tất cả những đau khổ. Ngay cả trong đau khổ và sự chết, Chúa đã không muốn để cho chúng con phải chịu đựng một mình, bởi vì Chúa là Cha của chúng con, Lạy Cha chúng con...


4. Chúa Giêsu vác Thánh Giá nặng vì chúng con

THIÊN CHÚA TÌNH YÊU sẵn sàng chịu đau khổ vì người mình yêu.

“Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Ta” (Lc 9,23).

Môn đệ của Chúa Giêsu từ bỏ chính mình, điều đó có nghĩa là họ quên bản thân mình để không còn thấy gì hơn là thấy Đấng đã vì yêu thương, Ngài đã mặc lấy cho bản thân mình biết bao đau khổ vì họ.

Lạy Chúa Giêsu, con muốn là môn đệ của Chúa và đi theo Chúa. Những sự đau khổ của con, nó còn là chén đắng cho con! Điều đó biểu lộ cho con biết rằng tình yêu của con đối với Chúa còn quá nghèo nàn. Điều đó có nghĩa là sự đau khổ của con thì còn đang còn nhiều. Hãy cho con biết chịu đựng đau khổ với lòng khiêm tốn, như là con không xứng đáng chịu đựng một điều gì vì Chúa là Đấng đã đau khổ nhiều vì con. Vâng, tất cả với Ngài, lạy Chúa Giêsu, tất cả vì Ngài, lạy Chúa Giêsu, và vì niềm vui vô tận của anh chị em con, và để biểu lộ tình yêu vô tận của Đấng mà Chúa đã dạy chúng con gọi là Cha: Lạy Cha chúng con...


5. Chúa Giêsu chết trên Thập giá

THIÊN CHÚA TÌNH YÊU không kết án: Ngài bào chữa và tha thứ.

“Lạy Cha, xin tha lỗi cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).

Lạy Chúa Giêsu, có ai đã chịu đựng một thảm hại nào lớn hơn? Có hành động nào xấu xa hơn là giết chết một Con Người là Thiên Chúa? Tuy vậy mà Chúa đã cầu nguyện cho những người xử tử Chúa và Chúa đã xin sự tha thứ cho họ. Còn tôi, tôi làm thế nào, là người tội lỗi xấu xa, tôi có thể giữ sự hận thù và từ chối sự tha thứ cho những người đã làm điều xúc phạm đến tôi không? Với Chúa, con muốn bào chữa cho họ và xin với Cha tha tội cho họ: Lạy Cha chúng con...


Suy niệm các mầu nhiệm khác: Năm Sự Vui, Năm Sự SángNăm Sự Mừng

Category:
Vietnamese