Hài nhi, niềm hy vọng của nhân loại

Giữa bóng đêm mịt mùng, một nguồn sáng đã tỏa lan, dù khiêm tốn. Trong máng cỏ bò lừa, nơi một trẻ thơ đang an giấc, nơi đó hắt lên ánh sáng: ánh sáng cho nhân loại. Đêm nay, Thiên Chúa viếng thăm dân Người, không trong cảnh huy hoàng tráng lệ, nhưng trong dáng vẻ yếu ớt, thơ ngây của một hài nhi. Thế nhưng chính giây phút đó, chính cách thế tỏ hiện của Thiên Chúa đã khiến nhân loại phải bối rối. Bởi vì, chiến tranh, áp bức, đổ vỡ : đang xảy ra như cơm bữa trong thế giới hôm nay.

Tuy nhiên sự đau khổ của nhân loại, điều mà hầu như ai cũng nhận thấy, chẳng phải được giải tỏa từ trong cảnh thất vọng, mà từ tiếng khóc chào đời của một trẻ thơ. Bởi vì, mỗi một trẻ thơ, khi cất tiếng khóc chào đời, sẽ mang đến một niềm hy vọng mới mẻ cho một thế giới đang úa tàn. Chính vì thế, khi Thiên Chúa hạ sinh nơi dáng vẻ một Hài Nhi, đó chính là luồng sáng mới chiếu soi cho nhân loại.

Chúc mừng Giáng Sinh hạnh phúc và thánh ân

Marie-France Seillier
Điều phối viên quốc tế
Hội Kinh Mân Côi

Bài dẫn luận - tháng 1 - 2011 - Số 350

Category:
Vietnamese