Nguyện xin Thiên Chúa đổ tràn tình yêu của Người trong cả năm nay !

Chúng ta khởi đầu năm mới 2011 bằng việc mừng kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Với đức tin Kitô giáo, chúng ta xác tín rằng Đức Giêsu, con Đức Trinh Nữ Maria, chính là Thiên Chúa thật, Con duy nhất và chí ái của Chúa Cha.

Nhờ Đức Giêsu, chúng ta được tham dự vào chính sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Vì Thiên Chúa là Tình yêu, đó là thông điệp, Tin Mừng mà Đức Giêsu đã đến và biểu lộ cho chúng ta. Chẳng phải chính « Ngôi Lời trở thành nhục thể » đã chiếu rọi trong đêm Giáng Sinh đó sao ?

Ước mong rằng năm mới vừa mở ra trước mắt chúng ta, luôn được tràn ngập ánh sáng nhờ Đức Giêsu Nazareth, con Đức Trinh Nữ Maria. Bởi vì chúng ta tuyên xưng rằng Người là Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật.

Cùng với Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, chúng ta tin tưởng lẫn nhau và phó thác năm nay trong vòng tay che chở của Đức Giêsu, Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta, Đấng đang ngự bên hữu Chúa Cha và hằng ban Thánh Thần cho Giáo hội, một cộng đoàn đông đảo của các kẻ tin.

Tu sĩ Gilles DANROC, OP, Linh hướng Hội Kinh Mân Côi quốc tế
Marie-France SEILLIER, Điều phối viên quốc tế Hội Kinh Mân Côi

Bài dẫn luận - tháng 3 - 2011 - Số 352

Category:
Vietnamese