« Sau cơn mưa, trời lại sáng » !

Người Pháp có thành ngữ « toucher du bois », và người Anh thì nói « Keep your fingers crossed » (hoặc « crossing the the fingers »), để diễn tả những mong muốn kiểu « Sau cơn mưa trời lại sáng » của người Việt Nam.

Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng và thường hay sử dụng thành ngữ này trong cuộc sống, vì luôn mong muốn rằng, mọi gian khó – khốn đốn – thử thách rồi sẽ qua đi ; những điều tốt đẹp rồi sẽ tới.

Với người Pháp, khi thể hiện hành động « croiser le doigts » hay nói « toucher du bois », họ còn mong muốn những kiểu « thọc gậy bánh xe » đừng có xảy tới trong các dự tính của họ. Vậy phải chăng, những kiểu nói hay những hành động diễn tả đó, là thể hiện một niềm tin hay chỉ là một phản ứng tự nhiên trước những nghịch cảnh?

Dù gì đi nữa, thì những kiểu thể hiện đó cũng có thể trở thành một cơ hội tốt, dù rất nhỏ nhặt, để thể hiện việc sống chứng tá đức tin của người Kitô hữu chúng ta. Thực vậy, cử chỉ và thái độ tin tưởng lạc quan này, chính là dấu chỉ xuất phát từ « thẳm sâu » trong lòng mỗi người, hướng về một điều gì đó, một ai đó lớn hơn mình, cho dù chẳng biết Ai Đó là đấng nào. Và đó cũng chính là dấu chỉ nói lên rằng, tất cả mọi người có « khả năng » nhận biết và thuộc về Thiên Chúa.

Vì thế, mỗi chúng ta luôn cần có những hành động cụ thể, cần chia sẻ những những gì đã xây dựng lên đức tin của mình : Tin Mừng. Và điều đó sẽ trở nên tốt đẹp, một khi chúng ta biết thể hiện « toucher du bois » như là việc chạm vào thập giá Chúa Kitô, hay những hạt chuỗi mân côi, như ngắm một hình ảnh, để giúp chúng ta ý thức hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa.

Bởi vì nếu chúng ta có thể chạm vào cây gỗ, thì thật là tốt khi đó là cây gỗ thánh giá. Trên cây gỗ giá đó, Đức Kitô chịu đóng, sẽ giúp chúng ta sống những « cái chết » nhỏ nhặt hàng ngày, để hướng tới sự phục sinh trong một cuộc sống luôn mới mẻ hơn.

Marie-France Seillier
Điều phối viên quốc tế.

Bài dẫn luận - tháng 5 - 2011 - Số 354

Category:
Vietnamese