Bài dẫn luận - tháng 10 - 2011 - Số 358

Chủ đề của năm : « Anh em là thân thể Đức Kitô »

Tháng Mân Côi

Toàn bộ tháng mười này được tô điểm bằng lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, ngày 7.10. Tháng mười cũng là tháng khởi đầu hoặc mùa thu hoặc mùa xuân tùy theo mỗi bán cầu nơi chúng ta đang sống.

Hơn nữa, lễ Mân Côi còn tạo nên niềm hứng khởi giúp chúng ta hướng tới mùa Vọng và mùa Giáng Sinh.

Tại Lộ Đức, lễ Đức Mẹ Mân Côi chính là trung tâm điểm của cuộc hành hương Mân Côi lớn nhất được tổ chức hàng năm. Cuộc hành hương năm nay sẽ đón ước chừng gần 50.000 khách hành hương và hàng ngàn bệnh nhân. Đây chính là dịp để tất cả và từng người trong hội Mân Côi chúng ta sống mầu nhiệm Mân Côi như là « mái trường chung của lời cầu nguyện ». Vì chính từ mái trường này đã tạo nên nếp sống Kitô hữu trong thế giới này.

Nếp sống Kitô hữu đó còn được soi sáng và thúc đẩy bởi tình bác ái và lòng trắc ẩn. Đời sống Kitô giáo chính là một cuộc hành hương trở về với Thiên Chúa. Và Tin Mừng Đức Kitô Giêsu chính là nguồn sáng chiếu rọi toàn bộ hành trình Kitô giáo chúng ta.

Lời Kinh Mân Côi cho phép chúng ta gắn kết đời sống mình vào toàn bộ cuộc đời Đức Giêsu, và vào trung tâm điểm của lịch sử con người.

Chính thánh Phaolô, trên hành trình Đa-mát, đã kinh nghiệm cuộc gặp gỡ đời mình, đó là cuộc gặp gỡ với Đức Kitô phục sinh, Đấng đang sống giữa lòng Giáo Hội : « Tại sao ngươi tìm bắt Ta ? ».

Vì thế, như thánh Phaolô, mỗi người chúng ta đều được mời gọi hướng cuộc gặp gỡ đời mình với Đức Kitô phục sinh trên hành trình của mình. Chúng ta cũng được mời gọi khám phá ra lòng trắc ẩn và tình bác ái, để thể hiện cuộc gặp gỡ đó đối với tất cả anh chị em chúng ta đang hiện diện khắp nơi trên thế giới.

Nguyện xin Đức Maria Mân Côi cầu bầu và mang lại cho chúng ta niềm vui sống trong Giáo Hội, để chúng ta sống mái trường cầu nguyện này ; nhờ đó giúp chúng ta bước đi trên con đường của lòng trắc ẩn và tình bác ái hướng tới Vương Quốc Vinh Quang, Vương Quốc nơi Đức Kitô hiển trị !

Tu sĩ. Gilles DANROC. OP.
Linh hướng hội Mân Côi quốc tế.

Bài dẫn luận - tháng 11 - 2011 - Số 359

Category:
Vietnamese