Bài dẫn luận - tháng 4 - 2012 - Số 364

CUỘC SỐNG THẬT !

Tuần trước lễ Phục Sinh gọi là tuần thánh, và quả thực là một tuần thánh thực sự, vì Đức Kitô đã sống lại thật. Alleluia.

Thế nhưng, tại sao khẳng định « Người đã thực sự sống lại » trong ngày lễ Phục Sinh ? Thực vậy, Đức Giêsu đã bước vào mầu nhiệm Phục Sinh, nguồn sáng không bao giờ phai tàn và lụi tắt. Bởi vì trong ngày Phục Sinh, Thiên Chúa đã tái tạo nhân loại trong sự sống mới cùng với Ngài trong Vương quốc, nơi không còn chết chóc, và nơi mà « Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi sự. »

Đức Giêsu đã thực sự chết trên tập giá. Thế nhưng chính từ sự chết đó, Người đã làm cho thập giá trở thành biểu tượng của tình yêu, của sự tử thần. Chính từ cái chết nơi thập giá, Người đã mang lại sự sống cho nhân loại.

Đó chính là Tin Mừng của một cuộc sống thực, cuộc sống không phải được tạo ra cho sự chết, nhưng cho Thiên Chúa. Vì thế, sống Tin Mừng cùng với Đức Maria chính là việc tin mừng hóa từ cõi lòng, nơi tâm trí và bằng chính cuộc sống của mỗi người. Để nhờ đó, qua mầu nhiệm kinh mân côi, mỗi người họa lại sự sống mới của Đức Kitô Phục sinh trong cuộc sống của mình. Vì Đức Kitô Phục sinh chính là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

Điều đó cũng giải thích lý do tại sao sự Phục Sinh của Đức Kitô lại giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết, và đưa chúng ta vào trong ân sủng của Giáo hội, trong thân mình mầu nhiệm Đức Kitô Phục Sinh. Nếu chúng ta cùng chết với Người, chúng ta sẽ cùng sống lại với người trong vinh quang.

Tu sĩ. Gilles DANROC. OP.
Linh hướng hội Mân Côi quốc tế.

Bài dẫn luận - tháng 5 - 2012 - Số 365

Category:
Vietnamese