Tất cả đều được mời gọi nên Thánh

Tháng 11 có một mầu sắc đặc biệt trong cả năm, bởi lẽ tiếp theo niềm vui của ngày lễ Các Thánh, Hội Thánh mời gọi chúng ta hãy tưởng nhớ và cầu nguyện cho các Linh Hồn nơi luyện ngục. Một biến cố biểu lộ hai phương diện : vui mừng với Các Thánh, và tưởng nhớ về những người thân đã ra đi trước chúng ta. Tuy nhiên, Đức Kitô tử nạn và phục sinh chính là nguồn ơn cho niềm hy vọng chung của tất cả chúng ta.

Niềm tin Kitô giáo giúp chúng ta nhận thức rằng chính Chúa Thánh Thần là mối dây liên kết trong Đức Kitô giữa Giáo hội dương thế với Giáo Hội đau khổ nơi luyện ngục. Trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng rằng : « tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin hội thánh Công Giáo,... Đó chính là mầu nhiệm các thánh cùng thông công. »

Chính trong tháng 11 này, là thời gian thuận tiện để chúng ta hiệp thông hơn nữa trong mầu nhiệm của mối tương quan giữa Chúa Thánh Thần với Hội Thánh. Việc tưởng nhớ tới những anh chị em đã ra đi trước, sẽ giúp chúng ta sống trong niềm vui cùng với Giáo hội dương thế, cộng đoàn mà mỗi chúng ta là thành viên, nhờ ân sủng của bí tích rửa tội.

Công đồng Vatican II mời gọi chúng ta hãy sống với niềm vui này, vì lẽ tất cả chúng ta đều được mời gọi trở nên thánh. Vì chưng, chính Thánh Thần Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta lãnh nhận khi chịu phép rửa tội, sẽ giúp chúng ta nên thánh. Hơn nữa, vì đã được rửa tội, chúng ta thuộc về Dân Thiên Chúa, và làm nên thân mình mầu nhiệm Đức Kitô, nơi ngự trị của Chúa Thánh Thần.

Bởi thế, khi đặt những bông hoa nơi phần mộ của những người thân yêu hay bạn hữu, chúng ta bày tỏ niềm hy vọng của mình, hy vọng nơi Đức Kitô phục sinh, Đấng sẽ phục sinh tất cả những kẻ tin vào người. Chính Người vẫn không ngừng cử Chúa Thánh Thần đến với chúng ta, để ngày lại ngày, Ngài thúc giục và mời gọi chúng ta nên thánh.

Tu sĩ. Gilles DANROC. OP.
Linh hướng hội Mân Côi quốc tế.

Bài dẫn luận - tháng 12 - 2012 - Số 371

Équipes du Rosaire International
8 Rue Fabre
F-34000 MONTPELLIER
FRANCE
Équipes International|

Category:
Vietnamese