Niềm hy vọng của một người mẹ

Đó chính là Đức Maria, thân mẫu Đức Giêsu Nazareth, Đấng chúng ta vừa mừng lễ Sinh Nhật trong dịp Noël vừa qua.

Đó chính là Đức Maria, mẹ Đấng Cứu Thế, Đấng được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian để cứu độ nhân loại.

Đó chính là Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, vì rằng Đức Kitô chính là Ngôi Lời Thiên Chúa, là Con duy nhất của Chúa Cha.

Đó chính là Đức Maria, mẹ Giáo hội, vì chính Đức Giêsu, Đấng đã chết vì nhân loại nhưng đã phục sinh để quy tụ nhân loại thành gia đình Giáo Hội mà Người là đầu.

Ngày đầu năm mới này, mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và cũng là mẹ của các Kitô hữu và của tất cả nhân loại, chúng ta được diễm phúc đón nhận ân sủng, hồng ân đổi mới niềm hy vọng của chúng ta, vì Mẹ đã mang Đức Giêsu Kitô đến với chúng ta.

Vì thế, chúng ta hướng về năm mới này với cái nhìn hy vọng của Đức Maria. Vì Ngài đã chiêm ngắm chính con mình, Đức Giêsu, chịu chết nơi thập giá. Vì Ngài đã đón nhận hồng ân trọng đại mà chính Đức Giêsu, khi thi hành thánh ý Chúa Cha, Đấng là nguồn sự sống và yêu thương, mang đến cho nhân loại.

Dưới chân thập giá, lặng đứng trong đau thương và cả khiếp hãi, Mẹ Maria đã phó thác và hướng về niềm Hy Vọng. Mẹ đã chấp nhận trở nên mẹ của thánh Gioan và mẹ của nhân loại khi nghe lời trăn trối của con mình nơi thập giá : « Này là con Bà. »

Đức Maria, mẹ Giáo hội nhờ ân sủng của Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ nhân loại. Ngài cũng là Mẹ của tất cả và từng hội Mân Côi trên toàn thế giới. Ngài bảo vệ và chăm sóc cho tất cả chúng ta để nhờ đó, giống như trẻ thơ Giêsu Nazareth, chúng ta được lớn lên trong vòng tay của Mẹ : cả về « thể xác », nghĩa là sự phát triển về số lượng các thành viên hội Mân Côi trên khắp các châu lục ; cả về sự khôn ngoan và thánh thiện, nhờ đó chúng ta sống cuộc đời Kitô hữu mỗi ngày trong niềm vui chia sẻ và loan báo Lời Chúa ; cả về ân sủng để chúng ta trở nên chứng nhân cho Tình Yêu Thiên Chúa, mà chúng ta có sứ mệnh loan truyền và sớt chia với những anh chị em mà chúng ta gặp gỡ.

Trong Ân Sủng và niềm Hy Vọng, cầu chúc tất cả và mỗi người một năm mới an bình và tin yêu trong Thánh Thần Thiên Chúa.

Tu sĩ. Gilles DANROC. OP.
Linh hướng hội Mân Côi quốc tế.

Bài dẫn luận - tháng 2 - 2013 - Số 373

Équipes du Rosaire International
8 Rue Fabre
F-34000 MONTPELLIER
FRANCE
Équipes International

Category:
Vietnamese