Kinh Tin Kính : Chúng tôi tin

« Mầu nhiệm đức, mầu nhiệm cao cả » chính là âm hưởng và là chủ đề cốt yếu trong năm Đức Tin này.

Thực vậy, trung tâm điểm của niềm tin Kitô giáo chính là : Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật và người thật.

Thiên Chúa thật, vì Người đã mạc khải cho chúng ta Tình yêu của Thiên Chúa Cha và hồng ân Chúa Thánh Thần. Và chính nhờ Chúa Thánh Thần mà Giáo hội, đền thờ của Người, có được sức sống như ngày hôm nay.

Người thật, Đức Giêsu, sinh bởi Đức Maria, chịu đóng đinh thời Phongxiô Philatô, chịu chết và phục sinh từ trong kẻ chết, đã mạc khải cho chúng ta rằng tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa.

Chúng ta đã được rửa tội nhânh danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và chúng ta tuyên xưng niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất, « Chúa Cha, Đấng Tạo dựng muôn loài, Chúa Con, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, và Chúa Thánh thần, Đấng thánh hoá muôn loài. »

Khi nói rằng tôi tin thì cũng có nghĩa rằng « tôi đặt trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa, tôi tín thác cuộc sống của tôi trong vòng tay Người, vì Người là Tình Yêu, một tình yêu thông truyền giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Bởi vậy, khi cầu nguyện bằng kinh Mân Côi là chúng ta thiết lập mối tương quan thân tình nhưng giản đơn giữa ta với Thiên Chúa, cũng tương tự như sự giản đơn giữa Tin Mừng với Đức Maria. Chính nhờ Đức Maria mà chúng ta khám phá và chiêm ngắm cuộc đời Đức Giêsu, Đấng đã cứu chuộc chúng ta khỏi sự dữ, khỏi tội lỗi và sự chết. Nhờ Đức Giêsu và qua Đức Maria, chúng ta có thể hoàn toàn tín thác nơi Đức Kitô, Đấng đã hy sinh mạng sống vì ta, tín thác nơi Thiên Chúa của Sự Sống, một cuộc sống mạnh hơn sự chết.

Nhưng cũng nhờ Đức Giêsu và với Đức Maria, chúng ta khám phá ra rằng Thiên Chúa cũng tin tưởng nơi chúng ta, nên đã tuyển chọn, yêu thương và sai phái chúng ta ra đi thi hành sứ vụ.

Vì thế, cùng với Hội Mân Côi, chúng ta cũng khám phá ra rằng, mỗi chúng ta không ai là người Kitô hữu đơn độc vì chúng ta cùng tuyên xưng là « Chúng tôi tin » khi đọc kinh Tin Kính. Hơn nữa, bí tích Thánh Tẩy đã tháp nhập chúng ta vào cộng đoàn các Kitô hữu, vào gia đình của những người con cái Chúa. Cho nên, cùng với hội Mân Côi, chúng ta hãy sống mầu nhiệm Đức tin được tuyên xưng mỗi lần cử hành Bí Tích Thánh Thể.

Chúng ta cũng nâng đỡ nhau để mỗi người đều mang Đức Kitô nơi mình và mang Ngài đến với những anh chị em mà chúng ta gặp gỡ yêu thương, đến với những người cùng khu xóm láng giềng với chúng ta, và đến với tất cả những anh chị em mà chính Chúa Thánh Thần cử chúng ta đến với họ.

Tu sĩ. Gilles DANROC. OP.
Linh hướng hội Mân Côi quốc tế.

Bài dẫn luận - tháng 10 - 2013 - Số 380

Équipes du Rosaire International
8 Rue Fabre
F-34000 MONTPELLIER
FRANCE
Équipes International

Category:
Vietnamese