Đức Maria chính là « Người mời dự tiệc »

Được mời tới dự tiệc cưới tại Cana, Đức Maria đã mời thêm Đức Giêsu và các bạn mới của con mình, những môn đệ đã được Đức Giêsu tuyển chọn (x. Ga 1, 35-51).

Để thực thi sứ mạng công khai, Đức Giêsu đã không thực hiện cách đơn lẻ, mà theo hình thức « một nhóm », và đó chính là khởi đầu cho sự « hiệp thông các thánh ».

Đức Maria đã mời « đến hiệp thông » với người đã mời mình, và chính chúng ta cũng đã và đang học tập gương mẹ Maria khi mời người khác « tới hiệp thông » trong hàng ngũ con cái Chúa. Tiếp đến, Mẹ cũng đã mời Chúa Giêsu hãy đoái nhìn tới việc thiếu rượu, vì Mẹ thấu hiểu được hậu quả của việc thiếu rượu trong ngày vui tân hôn : đó là sự xấu hổ của cô dâu chú rể cũng như của gia chủ, và thậm chí là của cả làng nữa.

Các hội Mân Côi quốc tế sẽ nhóm họp tại Roma trong hai ngày, 13-14.10, trong một cuộc hội thảo với chủ để « Đức Maria và việc Tân Phúc Âm hoá. » Cũng trong cuộc hội thảo này, chúng ta sẽ trình bày lại cho các hội Mân Côi trên toàn thế giới, vì một cách tương tự ở nơi mỗi hội Mân Côi chúng ta, rằng Đức Maria cũng mời Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, đoái nhìn và thúc đẩy mỗi người và từng thành viên của hội Mân Côi hãy nhìn lại và sống « phẩm giá của con cái Chúa » theo ánh sáng Tin Mừng.

Nơi Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, Thiên Chúa đã ban phát suối nguồn tha thứ « để tất cả mọi người đều được ơn Cứu rỗi. » (lời cầu nguyện của thánh Đa Minh).

Bởi vậy, những hội Mân Côi trên toàn thế giới hãy hoà mình trong sự « hiệp thông các thánh », trong đó Đức Maria đang mời gọi chúng ta hãy sống niềm vui của « tiệc cưới Con Chiên », điều chúng ta đã sống mỗi ngày khi tham dự Bí tích Thánh Thể.

Vì thế, mỗi hội Mân Côi hãy trở nên như một « tế bào » của sự hiệp thông huynh đệ mà chính Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta. Và nhờ vậy mà chính chúng ta cũng đang tham gia vào công cuộc Tân Phúc Âm hoá tại ngay nơi gia đình mình, nơi khu xóm và cộng đồng mình đang sinh sống.

Thực vậy, qua cuộc sống của mỗi chúng ta, Đức Maria đang mời gọi nhân loại đón nhận Phúc Âm, Tin Mừng cứu độ được tặng ban cho hết thảy mọi người.

Tu sĩ. Gilles DANROC. OP.
Linh hướng hội Mân Côi quốc tế.

Équipes du Rosaire International
8 Rue Fabre
F-34000 MONTPELLIER
FRANCE
Équipes International

Category:
Vietnamese