Năm Đức Tin... với Kinh Mân Côi!

 

Đức giáo hoàng danh dự Bênêđíctô XVI đã công bố trong Tông sắc “Motu Proprio Porta Fidei” Năm Đức Tin.

Năm Đức Tin bắt đầu vào ngày 11 tháng 10 năm 2012, kỷ niệm lần thứ năm mươi năm khai mạc Công đồng Vatican II, và sẽ kết thúc vào Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, 24 tháng 11 năm 2013.

Chúng ta sẽ sống Năm Đức Tin... với Kinh Mân Côi!

Đúng là chúng ta có nhiều lý do để cầu nguyện, để hiệp thông với chương trình cao quý này. Chúng ta đã có rất nhiều ý chỉ cầu nguyện cho sự kiện này, chúng ta sẽ có thêm những ý chỉ cầu nguyện khác liên quan đến Năm Đức Tin đang còn diễn ra.

Rõ ràng là cần phải ký thác Năm Đức Tin cho Chúa nhờ Mẹ Maria để Năm Đức Tin diễn ra tốt đẹp. Đây là cơ hội để củng cố và tăng triển đức tin nơi người Kitô hữu. Đây cũng là cơ hội để trình bày đạo lý đức tin cho những người không tin.

Chúng ta cũng phải cầu nguyện cho những người dạy giáo lý. Chúng ta nghĩ đến các nhà thần học và giáo lý viên một cách cụ thể. Hãy cầu xin cho họ trung thành giữ vững đức tin mà họ đang giảng dạy! Hãy cầu xin cho đức tin của những người đang nghe các nhà thần học và giáo lý viên giảng dạy được củng cố và phát triển!

Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta, để chúng ta biết gìn giữ và phát triển đức tin của mình. Chúng ta đều biết: đức tin của chúng ta rất mong manh và những hoàn cảnh sống đôi khi vất vả làm cho đức tin chúng ta bị thử thách nghiêm trọng.

Chúng ta cũng đừng quên cầu nguyện cho những người không tin và chúng ta hãy cầu xin cho họ có đức tin được thiết lập dựa trên cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô.

Cuối cùng, trong Năm Đức Tin này, Đại hội Giới trẻ Quốc tế sẽ được cử hành tại Rio de Janeiro. Chúng ta hãy ký thác tất cả những người trẻ này cho Chúa. Xin Chúa cho Đại hội Giới trẻ Quốc tế trở thành dịp trải nghiệm niềm vui bắt nguồn từ đức tin vào Chúa Kitô và sự hiệp thông với Đức Thánh Cha đối với giới trẻ!

Ước mong sao những ý chỉ cầu nguyện cho Năm Đức Tin được thực hiện!
Hãy sống Năm Đức Tin... trong niềm vui!
Hãy sống Năm Đức Tin... với Kinh Mân Côi!


Tu sĩ Louis-Marie ARIÑO-DURAND, o.p.

Tổng đặc trách cổ võ Kinh Mân Côi

Category:
Vietnamese