Tổng đặc trách cổ võ Kinh Mân Côi

Năm Thánh?... Anh chị em hãy hân hoan mừng Năm Thánh !

Ngày 07 tháng 11 năm 2015, trên toàn thế giới, Dòng Đa Minh sẽ mở Năm Thánh kỷ niệm 800 năm thành lập.

Năm kỷ niệm này sẽ là một dịp để nhắc chúng ta nhớ lại những trực cảm của thánh phụ Đa Minh chúng ta và để tạ ơn Thiên Chúa về biết bao ơn lành mà Ngài đã ban cho Dòng Anh Em Giảng Thuyết. Chúng ta chắc chắn sẽ không chỉ ghi nhớ dịp kỷ niệm này.

Vietnamese

Pages

Subscribe to Tổng đặc trách cổ võ Kinh Mân Côi