Lịch sử

Kinh Mân Côi: Một Ân Sủng Cho Ngày Hôm Nay Chăng?

Thời gian, khoảng cách, nỗ lực và ngày tháng đều đã đi qua. Nhưng lời cầu nguyện của Kinh Mân Côi vẫn còn đó, theo lời thánh vịnh: “ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc, khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng” (Tv 103,5). Đó là ân sủng, là cuộc sống siêu nhiên. Lời cầu nguyện của Kinh Mân Côi trình bày một lòng trung thành đầy sáng tạo. Lời cầu nguyện đó sản sinh ra đời sống của người kitô hữu và một lối trình bày mang tính văn hoá rất đa dạng cho cả ngày hôm nay. Khi quan tâm đến điều đó theo một niên biểu quá ngắn gọn, chúng ta hãy nghĩ tối những lối diễn tả đang còn thịnh hành.

Vietnamese

125 años de celebración solemne del Santo Rosario en la Ciudad de Guatemala

Fue el 1 de noviembre de 1559 cuando el obispo Francisco Marroquín, pidió a los dominicos la institución y cuido pastoral de la Cofradía del Rosario en nuestra amada Guatemala. Desde ese mismo día el Rosario y la devoción a la intercesión de nuestra Madre gozo de mucha aceptación y entusiasmo entre los guatemaltecos.

Spanish

Pauline Jaricot, figure du laïcat missionnaire et initiatrice du Rosaire vivant

Un article paru dans la Revue du Rosaire d’octobre 2012


Pauline Jaricot est née en juillet 1799, à la fin du XVIIIe siècle à Lyon, dans le quartier des négociants en soierie mais ses attaches étaient populaires.

Très vivante, Pauline Jaricot mène une vie insouciante dans un milieu très croyant et aisé, « vivante de sa propre vie », comme elle l’écrira elle-même ! Après une enfance choyée, elle mène une vie mondaine.

French

Nguồn Gốc Lâu Đời Và Hiện Đại Của Kinh Mân Côi

Trước khi diễn ra Công đồng Vatican II, cha Louis Boyer tin tưởng trình bày trong cuốn sách của mình với tựa đề “La vie de la Liturgie” (Đời sống Phụng vụ): “Việc thực hành đạo đức, tốt hơn tất cả mọi loại hình thực hành khác, có thể được canh tân khi được xem xét dưới ánh sáng của phụng vụ, chắc chắn là Kinh Mân Côi.

Vietnamese

Pages

Subscribe to Lịch sử