Những lời nguyện trong Kinh Mân Côi

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời,

chúng con nguyện Danh Cha cả sáng,

nước Cha trị đến,

ý Cha thể hiện dười đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,

và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con,

xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Amen

Vietnamese

Lời cầu nguyện theo thông điệp Fatima

Lạy Chúa Giê-su,

xin tha tội lỗi chúng con,

giữ gìn chúng con khỏi sa hỏa ngục,

và đưa hết thảy các linh hồn lên Thiên Đàng,

nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chuá hơn.

Vietnamese

قانون الإيمان

أؤمن بإله واحد ، آب ضابط الكل ، خالق السماء والأرض ، كلّ ما يرى و ما لا يرى .

و بربّ واحد يسوع المسيح ، ابن الله الوحيد ، المولود من الآب قبل كل الدهور ، إله من إله ، نور من نور ، إله حق من إله حق ، مولود غير مخلوق ، مساو للآب في الجوهر ، الذي به كان كل شييء ، الذي من أجلنا نحن الخطأة ، و من أجل خلاصنا ، نزل من السماء ، تجسّد بقوة الروح القدس ، من مريم العذراء و تأنس . صلب عنّا على عهد بيلاطس البنطي ، تألّم و مات و قبر و قام في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماء و جلس عن يمين الآب، و أيضا سيأتي بمجد عظيم ، ليدين الأحياء و الأموات ، الذي لا فناء لملكه.

Arabic
Subscribe to Những lời nguyện trong Kinh Mân Côi