Trên đường tiến về Năm Thánh!

 

Mỗi ngày trôi qua, chúng ta lại tiến gần hơn tới Năm Thánh của Dòng Đa Minh sẽ diễn ra vào ngày 7/11 tới đây. Như thế, năm 2016, Dòng Anh Em Giảng Thuyết sẽ mừng 800 năm hiện diện!

Những tháng ngày này đang làm cho chúng ta quan tâm tới sự kiện trọng đại cho phép chúng ta chuẩn bị mừng Năm Thánh trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

Trong những tuần tới đây, chúng ta sẽ được thông tin qua nhiều bài viết và bản tin khác nhau về những điều sẽ được đề nghị cho Năm Thánh trong mối liên quan với Kinh Mân Côi. Vì thế, một lịch trình chi tiết sẽ sớm được đưa lên trang web cho mọi người áp dụng.

Một “cuộc hành hương Kinh Mân Côi” sẽ đi đến tất cả các đan viện nữ của Dòng. Từ Prouilhe cho đến Fatima, cuộc hành hương sẽ thăm viếng hơn 200 đan viện nữ Đa Minh trên khắp thế giới. Chuyến viếng thăm bằng Kinh Mân Côi này sẽ nuôi dưỡng tinh thần cầu nguyện của chúng ta và sẽ hỗ trợ cho lời rao giảng của con cái cha thánh Đa Minh!

Như vậy, mỗi tháng trong Năm Thánh sẽ có một ngày đặc biệt được chọn. Liên quan với phụng vụ và sứ vụ tông đồ, ngày đó sẽ cho phép chúng ta lần hạt Mân Côi với ý chỉ đã được đưa ra trong sự hiệp thông với toàn Dòng.

Cuối cùng, trang web Kinh Mân Côi của Dòng, trang web này là của anh chị em và luôn được truy cập nhiều hơn – sẽ sớm vượt qua con số 500.000 lượt truy cập kể từ ngày ra mắt! -, sẽ được thiết kế lại để đưa ra cho anh chị em một phiên bản có tính thời sự hơn.

Những tuần sắp tới đây là những tuần hầu như không được nghỉ ngơi!

Vì vậy, chúng tôi đặt tin tưởng nơi sự hỗ trợ của anh chị em, mong anh chị em hưởng ứng tích cực. Nếu anh chị em giúp chúng tôi chuẩn bị Năm Thánh, thì xin anh chị em đừng ngại liên lạc với chúng tôi.

Và đặc biệt, xin anh chị em đừng quên cầu nguyện... bằng Kinh Mân Côi để việc chuẩn bị và cử hành Năm Thánh được diễn ra tốt đẹp!

Cầu chúc anh chị em, mọi người và từng người năm 2015 thật tốt đẹp!


Tu sĩ Louis-Marie ARIÑO-DURAND, o.p.

Tổng đặc trách cổ võ Kinh Mân Côi

Category:
Vietnamese